___________________________________________________________
Referat fra standerhejsning og generalforsamling den 22. april 2012