Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2020

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust (med hilsen til os alle)

 

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2019 blev godkendt.

 

  1. 2.     Siden sidst

a)      Fællesforeningsmødet

Mødet var arrangeret af Thyholm foreningen – for udvikling og sammenhold.

Jørgen Lindholm og Oda Ulrich deltog i mødet, som foregik i Midtpunktet i Hvidbjerg. Vi var omkring 40 fremmødte, ca. 26 foreninger var repræsenteret. Herudover deltog 3 lokalpolitikere fra Thyholm, en repræsentant fra Lydens by og bosætningskonsulent, Sidsel Munkebo.

Hver forening havde herefter taletid, hvor de kunne fortælle, hvad der p.t. var gang i eller man påtænkte skulle ske i løbet af 2020

Fra vores beboerforening gav Jørgen Lindholm et kort, præcist og fyldestgørende referat af, hvad der sker og evt. kommer til at ske her i Oddesund Nord i 2020.

Jørgen Lindholm er også medlem af bestyrelsen for Regelbau411, og han fortalte derfor også lidt om, hvad der p.t. er gang i her.

Meningen med fællesforeningsmødet er at ”sætte ansigt” på de arrangerende foreninger på Thyholm, så man kan ”stå mere sammen” og evt. hjælpe hinanden, hvis der skulle være behov for dette.

b)      Spildevandsplan

Struer kommune har en spildevandsplan for årene 2020-2027. Den er sendt ud i høring hos borgerne. Kloakeringen her i Oddesund Nord og sommerhusområdet Sunddraget er planlagt til at skulle udføres i løbet af perioden 2024-2027

c)       Madmødet

Struer Turist og Handelsstandsforening havde inviteret til dette møde, som Per Yde, Lone Børsting og Jørgen Lindholm deltog i.

Formålet med mødet var formodentlig, at dels Turist og Handelsstandsforeningen og kommunens forskellige borgerforeninger kunne danne sig et overblik over, hvilke turistmæssige ønsker og ressourcer, der er i kommunens forskellige lokalområder. F.eks. var der sidste sommer her i Oddesund Nord et samarbejde med den gamle Venøsundfærge, hvor de til sejlende turister blev modtaget i Garnhuset af de lokale guider, Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm. Her fik de, alt imens de nød frokosten (leveret fra Humlum kro) fortællinger om området. Efter frokosten var der tid til at udforske Oddesundtårnet og de forskellige bunkere og deres udstillinger, inden det igen var tid at gå ombord på Venøsund og sejle videre.

Det er planen, at der også denne sommer skal være disse sejlture med turister og rundvisninger her i Oddesund Nord, men vi ved bare endnu ikke, hvor frokosten skal komme fra.

Dette har turist og Handelsstandsforeningen i Struer lovet at arbejde videre med at finde ud af.

 

 

Vi skal så bare i bestyrelsen have udtænkt i hvilken emballage turisternes frokost skal leveres/serveres. Jørgen Lindholm har foreslået, at det skal være i en slags feltrationsæske.

d)      Frivillighedskur

Et arrangement som Struer kommune afholder hvert år for at hylde alle dem, som udfører et stort frivilligt arbejde i forskellige foreninger.

Lone Børsting deltog i kuren og oplevede, at det var en god og veltilrettelagt aften.

e)      Erhvervsforeningens nytårskur

Dette er for alle med et CVR-nummer. Per Yde vil deltage i denne begivenhed.

f)        Fjordens dag

Nordvestjysk Fjordkultur stod for denne begivenhed den 1. februar, og vi havde i bestyrelsen fået en invitation til at være med, men ingen af os nåede desværre at deltage.

 

  1. 3.     Evaluering af Julehyggemødet

Der er kommet god respons fra mange af deltagerne til årets julehygge 2019, som foregik i december hos Lone.

Derfor regner vi med, at konceptet fortsætter her i 2020.

 

  1. 4.     Regnskab – medlemskontingent/rykkere

Alle bilag er sendt til Hanne Rust, som er i gang med at udfærdige regnskabet for 2019.

Hanne noterer, at nogle få medlemmer mangler at betale kontingent. Vi vil spørger os frem, for at finde ud af om det er en forglemmelse, eller man ikke ønsker at være medlem mere.

Så vidt vi kan se, ser regnskabet pænt ud, bl.a. takket være de penge vi får for at passe Oddesundtårnet.

Denne aftale skal i øvrigt genforhandles med Struer kommune.

Der er stadig vandindtrængning på tårnets toilet ved regn og blæst fra bestemte vindretninger.

Vi bestemte, at der skal bestilles vinduespudser til tårnets vinduer et par gange om året.

 

  1. 5.     Bunkersindretning og planer

Der arbejdes med ideer, der kan skabe mere liv i Tage Kristensens bunkere.

Det kan evt. være tuschskærme, der reklamerer for lokale attraktioner.

Evt. kan der også sættes skærme op i skydeskårene med visning af forskellige film.

Jørgen Lindholm og Per Yde har i øvrigt planer om at flytte skærmen fra Garnhuset ned i en af bunkerne. Der skal så i stedet for sættes en projektor op i Garnhuset, da folk så bedre kan se skærmen.

 

  1. 6.     Tilretning af beskrivelse af Gl. Havn m.v. Bilag er fremsendt af Per Yde

Struer kommune har haft arkitektfirmaet Labland til at screene kommunen for kulturmiljøer.

Her er Oddesund Nord valgt, som et af områderne og Labland kalder projektet for ”Kunst og kultur på spidsen”.

De har bedt os i beboerforeningens bestyrelse om at gennemlæse og tilrette den skrivelse, de har udarbejdet over området og komme med vores kommentarer og rettelser hertil.

 

Det har vi så gjort, og Per Yde kommunikerer det videre til Labland.

 

  1. 7.     Garnhuset – Samarbejdet med NVFK – tænk over evt. udvikling af ”Feltrationsæske”

Vi ved endnu ikke, hvornår renoveringen af Garnhuset kan begynde. Derfor er der heller ikke endnu for denne sæson lavet nogle aftaler med NVFK.

Per Yde, Lone Børsting og Jørgen Lindholm var til møde hos Real Dania i København den 7. februar, hvor der måske er kommet styr på flere praktiske detaljer angående renoveringen.

Vi forsker i bestyrelsen videre med en løsning til den i punkt 2c omtalte ”Feltrationsæske”.

Denne skal være af bæredygtigt materiale og præsentere maden indbydende og let håndterligt.

 

  1. 8.     Tilkommende punkt – Arrangement med Morten Søllegård Jensen

I sidste referat blev det omtalt, at Per Yde i november havde haft besøg af nogle ”bunkernørder”.

En af disse var Morten Søllegård Jensen fra Esbjerg, som har studeret Oddesunds historie fra år 800 og frem til nutiden.

Han har sagt ja til at holde et foredrag om emnet evt. på Struer museum.

Per arbejder videre med at få et arrangement stablet på benene, og vi hører nærmere.

 

  1. 9.     Eventuelt

Intet under dette punkt.

 

10.Næste bestyrelsesmøde

Er fastlagt til onsdag den 4. marts kl. 16.