Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug

Hvad arbejder vi for?

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug har til formål at virke for de bedst mulige vilkår for lokalområdets, herunder havnens udvikling.

Til opfyldelse af dette formål påhviler det foreningen:

  • at vedligeholde og fremme interessen for lokalområdet og søsport
  • at varetage medlemmers interesse for fælles faciliteter, samhørighed og udvikling i Oddesund Nord
  • at støtte initiativer, der fremmer disse formål.

 Du kan støtte os ved at blive medlem – henvend dig trygt til formand eller kasserer!

Bestyrelsens sammensætning for 2021

Formand: Lone Børsting, Sortevej 4, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, - tlf. 97875010 / 40377709
Kasserer: Hanne Rust Nielsen Silkeborg tlf. 21290975
Næstformand: Jørgen Lindholm, Mosebyvej 9c, 7500 Holstebro, tlf. 27130040
Sekretær: Oda Ulrich, Hovedvejen 5, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, - tlf. 97454540  
Lissy Hansen, Hovedvejen 35, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, tlf. 24825022
Per Yde Kristensen, Hovedvejen 5, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, tlf. 20885105
Suppleant: Gudrun Gregersen, Plantagevej  Oddesund Nord, 7790 Thyholm.

Har du kommentarer, råd eller spørgsmål, så henvend dig til en af bestyrelsens medlemmer
eller mail til

Vogterhuset.boersting@os.dk

eller

jl@musikteatret.dk

 

 

Velkommen til vores hjemmeside