Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

Tilstede var: Lone Børsting, Per Yde, Jørgen Lindholm, P.C. Jensen og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust og Lissy Hansen

 

1        Referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2022 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Generalforsamling – valgresultat m.v.

P.C. Jensen som også er vores webmaster, blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Hanne Rust, som er fratrådt.

Michael Hornstrup og Mogens Tind Kristensen er valgt som suppleanter, og Per Jespersen fortsætter som revisor.

Den øvrige bestyrelse blev genvalgt.

b)      Konstituering

Beboerforeningens bestyrelse har nu følgende konstituering:

Lone Børsting – Formand

Jørgen Lindholm – Næstformand

Per Yde – Menigt medlem - Projektchef på Garnhus renoveringen

Lissy Hansen – Menigt medlem - Bestyrer for mad og drikke

P.C. Jensen – Menigt medlem - Webmaster

Oda Ulrich – Sekretær

Michael Hornstrup – Suppleant

Mogens Tind Kristensen – Suppleant

Per Jespersen – Revisor

Vi fortsætter uden en valgt kasserer indtil videre. Lone Børsting har påtaget sig dette hverv, indtil der er fundet en ny.

c)      Madmødeplanlægning

Struer Kommune, Tambohus Kro og Kulturlandskab Oddesund er sammen om dette arrangement, som foregår den 20. maj 2022. Planlægningen skrider stille og roligt frem.

Se evt. mere om arrangementet på

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/ac2hpcdz7w hvor man også kan tilmelde sig, hvis man har lyst til at deltage.

d)      Nyt Banner

Jørgen Lindholm har opsat et nyt banner foran Lyskasterbunkeren, da det gamle var slidt i stykker af blæsten.

e)      Beklædning

Vi afventer stadig svar fra Jysk Energi med hensyn til sponsorstøtte til indkøb af veste, som vi fra beboerforeningens bestyrelse kan iføre os, når vi færdes i Kulturlandskabet.

Vi har dog bestemt, at vi hver især bestiller en vest i blå farve med navn og Kulturlandskabets logo på hos XL i Struer.

f)       Webkameraet

Kameraet har været ude af drift i nogen tid.

Det er nu konstateret, at der er kommet vand ind i systemet. Kameraet bliver derfor udskiftet i nærmeste fremtid.

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)      Besøg af Destination Limfjorden 3/5 2022

Destination Limfjorden er på tur rundt til de forskellige turistattraktioner i området og besøger derfor også Kulturlandskab Oddesund.

Lone og Jørgen tager imod i Garnhuset og fortæller om området, hvorefter deltagerne selv går rundt og kigger, inden de med bus kører videre til næste destination.

b)      Visions – og strategiplan

Planen blev godkendt på Generalforsamlingen og er sendt rundt til alle beboerforeningens medlemmer.

 

 1. I.                   Tårnet

a)      Skærmen

Skærmen til venstre lige indenfor døren i Oddesundtårnet er blevet repareret.

Her er 3 faneblade, hvor man kan gå ind og se oplysninger og nyheder.

 1. Struer Kommune: Her er siden opdateret
 2. Kunsthal Regelbau 411: Det er Kunsthallens 2 kuratorer, der står for opdatering af denne side.
 3. Geopark Vestjylland: Geoparken står for denne side.

b)      Radiator

Radiatoren på tårntoilettet har været i uorden, men er nu udskiftet med en ny.

 1. II.                 Infobunkeren

Bord/bænkesættet, som Jørgen og Per har sat op i infobunkeren, er en succes. Det bliver flittigt benyttet.

 

 1. III.              Lyskasterbunkeren

Her har Tambohus Kro for et par uger siden afholdt gourmetmiddag for et firma.

Det var en succes, og kroen vil gerne holde flere af den slags arrangementer i bunkeren.

Vi skal have lavet en afdækning af bunkerens ventilationsrist, så det ikke trækker så meget ind.

I god tid før ovenstående arrangement begyndte, havde Per Yde sat dieselvarmeren i gang dernede, og i en pause under middagen fortalte han de tilstedeværende om Kulturlandskabet.

 1. IV.              Regelbau 411

Den nuværende udstilling slutter efter pinse. Der starter en ny udstilling op den 18. juni 2022.

 1. V.                Garnhuset

a)      Belysning

En elektriker har sørget for, at belysningen i Garnhuset nu er i orden.

Tømrerne er p.t. i gang med at lægge nyt tag på huset.

b)      Indretningsplan.

Tager vi op på næste møde.

Vi er enige om, at vi starter med de møbler (langborde, bænke o.s.v), vi har.

 1. VI.              Gammelhavn

Vi afventer stadig tilladelse til uddybning af Gammelhavn.

Plan og miljøafdelingen ved Struer Kommune afventer svar fra Miljøstyrelsen med hensyn til, hvor det materiale der bliver frigjort ved uddybningen kan placeres.

Helhedsplanen for Oddesund er færdig og skal forelægges de kommunale politikere.

Tirsdag er Lone og Jørgen til møde med Struer Kommune vedrørende ansøgning til budget 2023.

 

 1. 4.     Regnskab

Resultatopgørelsen blev forelagt på Generalforsamlingen og godkendt.

Bestyrelsen har ved det konstituerende møde skrevet under på regnskabet.

På næste bestyrelsesmøde afgør vi, om vi skal have en Bestyrelsesansvarsforsikring.

Vi indhenter forinden et uforpligtende tilbud fra 2 forsikringsselskaber.

 

 1. 5.     Hjemmesiden

Vi fornyer vores nuværende abonnement med SimpleSite *123hjemmeside udbyderen.

 

 1. 6.     Eventuelt

a)      Skibstegneren

Vi er af Nordvestjysk Fjordkultur blevet anbefalet at kontakte Skibstegneren på Kronborg, da de mente, de her kunne være behjælpelige med tegninger af en rofærge.

Vi kontaktede derfor Skibstegner Kasper Lyneborg, og han ville gerne lave et tegningssæt til en rofærge for os.

Helt ekstraordinært vedtog vi derfor under punktet eventuelt at sige ja tak til dette tilbud, og Kasper er nu i gang med tegningerne.

På længere sigt håber vi at kunne søge nogle fonde, der vil sponsorere rofærgen – og, at Nordvestjysk Fjordkultur vil stå for bygningen af den.

b)      Forslag fra Lars Landbo

Lars Landbo som er medlem af beboerforeningen er kommet med forslag til vandreruter og opførelse af shelters i området.

I helhedsplanen som vi venter på, er der planlagt nogle vandreruter, men shelters er vist ikke med i planen på nuværende tidspunkt.

Ligeledes foreslår Lars Landbo øgede muligheder for at fiske og dykke i området.

Her har Jysk Fritidsdykkerklub allerede vist stor interesse for at benytte Gammelhavn og Ishuset, som udgangspunkt for dykning.

Så der er gang i flere tiltag, men vi venter bl.a. på, at Helhedsplanen bliver godkendt og Miljøstyrelsen svarer tilbage med hensyn til uddybningen af Gammelhavn.

Vi siger tak til Lars Landbo for forslagene. Det er altid godt med nye input.

 

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Aftales senere.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2022

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 14. februar 2022 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Gammel Havn

Vi afventer svar fra Struer Kommune om den videre udvikling med hensyn til Helhedsplanen og Gammel Havn. Lone Børsting har rykket Claus Falk for svar.

Både Dykkerklubben og Østerssafari står på spring og vil gerne benytte Havnen og Ishuset.

b)      Madmødet

Struer Kommune står for dette arrangement, og det kommer til at foregå på samme måde som sidste år. Klaus Pedersen og Kim Høffler kommer og hjælper til. Tambohus Kro leverer maden og hjælper til med servering.

Kl. 17 er der velkomst, hvorefter deltagerne deler sig i 3 hold, der cirkulerer, så de alle for mulighed for at deltage i oplevelserne.

Herefter er der koncert og spisning i Lyskasterbunkeren.

c)       Ny jolle til Gammel Havn

Nordvestjysk Fjordkultur har været så venlige at udlåne sjægten Frieg til os, og hun har taget ophold nede ved Gammel Havn. Vi håber, hun en dag for mulighed for at komme i vandet og sejle ud af Havnen. 

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)      Der er blevet trimmet her og der!

Vi siger mange tak til Per Yde, som har trimmet omgivelserne i Kulturlandskabet på begge sider af Hovedvejen. Det har pyntet gevaldigt.

b)      Webkameraet

Kameraet fungerer ikke lige p.t. Firmaet Outschale vil reparere det i løbet af april måned.

c)       Beklædningssituationen?

Per Yde har ansøgt Jysk Energi om et sponsorat, som vi gerne vil bruge til indkøb af vatterede veste med Kulturlandskabets logo på. Disse veste vil vi fra bestyrelsen tage på, når vi færdes i Kulturlandskabet. Dette er tænkt som en hjælp til besøgende, som måske har nogle spørgsmål, vi kan være dem behjælpelige med at svare på.

d)      Borde og bænke

Jørgen Lindholm har ligeledes søgt om et sponsorat hos Friluftsrådet til indkøb af flere bord/bænke sæt, som vi påtænker at placere rundt i området.

e)      Visitkort

Lone Børsting har lavet nogle visitkort med Kulturlandskabets logo på forsiden og lidt om, hvad der findes – og kan opleves i området på bagsiden af kortet.

Lone arbejder også på en folder, hvori det beskrives mere detaljeret, hvilke oplevelser Kulturlandskab Oddesund byder på.

 

 1. I.                   Tårnet

a)      Skærmen

Skærmen, lige indenfor døren i Oddesundtårnet har været ude af drift i lang tid, og er p.t. til reparation hos Medie Connect.

Radiatoren på toilettet er også i uorden. Dette er fejlmeldt, så forhåbentlig er den snart repareret.

 1. II.                 Infobunkeren

Bord/bænkesættet, som Jørgen og Per har sat op i infobunkeren, bliver flittigt benyttet af besøgende, der har kaffe og mad med. Rart at sidde i tørvejr og læ.

I sidste kvartal er der indbetalt ca. 1000 kr. via mobilPay til Kulturlandskabet fra besøgende i området. Det synes vi er rigtig flot.

 1. III.              Lyskasterbunkeren

Her kan der stadig høres Bach musik.

Der bliver sat et nyt banner op, der informerer om dette på hegnet udenfor bunkeren. Det gamle banner var slidt op.

Hjerm FDF har været på uhyggetur i Lyskasterbunkeren. Det forlyder, at de mødte et par lokale spøgelser.

 1. IV.              Regelbau 411

Den 26. marts åbnede der en ny udstilling ”Haul” af Sophia Ioannou Gjerding og Nina Møller i de 2 kunstbunkere.

 1. V.                Garnhuset

a)      Plan for den næste måned

Containeren med indholdet fra Finn’s værksted er blevet tømt, og sat ind i Garnhuset.

Næste skridt er, at det igen skal sættes ind i værkstedet. I denne proces er det Karin Elkjær fra Struer Museum, der styrer slagets gang. Det var også Karin, der for 2 år siden katalogiserede og stod for nedpakningen af det hele i containeren.

Lejen af containeren blev opsagt til 1. april, og den er blevet afhentet.

b)      Indretningsplan?? Belysning??

Vi er enige om, at vi starter med de møbler (langborde, bænke o.s.v), vi har.

Med hensyn til belysningen får vi en elektriker til at kigge på, hvad der kan anbefales.

 1. 4.     Regnskab

a)      Momsregnskab

Lone Børsting har indsendt Beboerforeningens og Kulturlandskabets regnskab til revisoren, som foretager revisionen.

Regnskabet bliver gennemgået og forelagt på Generalforsamlingen.

 

 

 1. 5.     Standerhejsning og Generalforsamling

a)      Invitation

Der afholdes Standerhejsning og Generalforsamling søndag de 24. april.

Standerhejsning starter kl. 13 ved Havnehuset og ca. kl. 13.30 er der Generalforsamling på Oddesund Bistro.

Der er rundsendt en invitation med dagsordenen til beboerforeningens medlemmer.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.

b)      Standerindkøb

Tak til Havnefoged Ken Jensen som står for indkøb af de nye logoflag, der bliver hejst den 24. april.

 

 1. 6.     Eventuelt

De 3 guider i Kulturlandskabet (Lone børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm) blev enige om, at de i år skal have nogle fortællinger med om Grisetå Odde Fyrtårnet og lodsbåden, og de hører gerne fra nogen, som har oplysninger eller gode historier at fortælle.

 

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til mandag den 2. maj kl. 13

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. februar 2022

 Tilstede var: Lone Børsting, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: LissyHansen ogHanne Rust

 

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar 2022 blev godkendt.

 

 1. 2.     Siden sidst

a)      Evaluering af Byrådsbesøg

Byrådsbesøget i Garnhuset den 8. februar gik rigtig godt. Vi havde i bestyrelsen forberedt besøget, som varede ca. ½ time. Lone Børsting gav en hurtig præsentation af Oddesund Kulturlandskab og Jørgen Lindholm stod for det illustrative indslag til Lones fortælling med billeder på storskærmen. Herefter fortalte kurator Simon Thykjær de fremmødte om Kunsthal Regelbau 411.

b)      Madmøde/resultat

Lissy Hansen og Jørgen Lindholm har deltaget i dette møde angående arrangementet Madmødet, som afholdes den 20. maj 2022. Struer Kommune står som arrangør. Begivenheden er endnu ikke planlagt i detaljer, men det bliver formentlig noget med rundvisning i området med efterfølgende spisning i Lyskasterbunkeren.

”Madmødet” (Struer Kommune) har i øvrigt doneret penge til 50 tæpper, som Lissy Hansen har indkøbt. Tæpperne tænkes anvendt ved arrangementer i Kulturlandskabet, hvor det kan tænkes at blive lidt køligt vejrmæssigt, f.eks. ved foredrag og spisning.

c)       Kontaktudvalgsvalget

Den 2. februar 2022 var der møde med henblik på at få valgt de 2 personer, som skal repræsentere Thyholm og Jegindø området i dette udvalg de næste 4 år. Jens Johnsen fra Hvidbjerg blev valgt og Per Yde blev genvalgt. Lene Støttrup fra Hvidbjerg blev valgt som suppleant.

Det er håbet, at det lokale kontaktudvalg fremadrettet kan medvirke til, at foreninger mere aktivt får udbredt informationer om, hvad der sker i området.

d)      Deltagelse i Fjordens Dag hos Nordvestjysk Fjordkultur i Struer

Lissy Hansen og Per Yde deltog i dette arrangement, og de beretter, at det var en rigtig god og spændende dag, hvor de fik masser af nye kontakter.

e)      Møde på Struer Kommune vedr. Gammel Havn-Rofærgehavnen

(Hvad skal vi kalde den?)

Vi blev på bestyrelsesmødet enige om, at navnet Gammel Havn er det bedste navn i daglig tale. Dog med det forbehold, at navnet Rofærgehavnen også skal benyttes ved fremtidige støtte – og fondsansøgninger.

Ifølge helhedsplanen for Oddesund området er det nu planen, at Gammel Havn skal have et slæbested og gøres sejlbar for mindre både.

Det kommer måske til at ske i 3 etaper alt efter, hvilke støttemidler der bliver til rådighed.

 

 

Vi undersøger p.t. gamle kilder for at finde ud af Gammel Havns oprindelig vanddybde og hvordan den i øvrigt blev etableret.

Gregers fra Jysk Fritidsdykkerklub, der er interesserede i at bruge havnen som udgangspunkt for deres dykning, vil tage kontakt til Kystdirektoratet

f)        Afregning fra museet

Per Yde har afregnet med museet for ”Turen ud af byen”.

Det blev en god og spændende aften. Dejlig mad - og kaffe og kage i pausen.

Før spisningen var der tid til at kigge lidt på museets udstillinger og her er virkelig meget at opleve, så det kræver bestemt et ekstra besøg, hvis man skal opleve det hele.

Foredraget med Morten Søllegård Jensen fra Esbjerg var spændende, og folk lyttede opmærksomt til hans fortællinger om bunkernes opførelse her i Oddesund under 2. Verdenskrig, og det arbejde registreringsholdet fra Foreningen Esbjerg i Atlantvolden udførte i Oddesund 7-10 oktober 2019 i samarbejde med Per Yde og hans gravemaskine.

Hvad de her fandt frem til kan læses i ”Registreringsrapport Oddesund 2019”, som webmaster P.C har lagt ind på Kulturlandskab Oddesunds hjemmeside www.oddesund.com, hvorfra den også kan downloades.

g)       Forsamlingshuset

De 3 kunstnere der står bag det lyd kulturelle vartegn ”Forsamlingshuset” (omtalt i referat fra 13. september 2021) meddeler, at de stiller skulpturen op i september 2022. Det bliver placeret på Lone Børstings græsplæne overfor Havn og Havnehus og forventes at skulle stå der i 2 år.

h)      Udtalelse vedrørende Stenrev

Struer Kommune har takket for Lone Børstings fremsendte skrivelse, hvor vi som beboerforening udtrykker støtte til aktiviteter (herunder et eventuelt stenrev), der kan være til gavn for naturmiljøet og forbedre forholdene for eftertiden.

i)        Festivaltilbud

Dette tilbud har vi sagt nej tak til, da vi ikke mener, det kan arrangeres her.

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

       I. Tårnet

Der har været problemer med at toiletdøren og elevatoren ikke virkede, men det skulle vist p.t. være kommet i orden. Toiletdøren kan altid åbnes manuelt med håndtaget indefra, hvis låse op knappen på væggen ikke virker. Der er sat en seddel på døren inde på toilettet, som informerer om dette.

II. Infobunkeren

Per Yde og Jørgen Lindholm har skruet et bord/bænkesæt sammen og sat det op i Infobunkeren. Vi kan se, at det bliver flittigt benyttet af folk, der har taget picnickurven med på tur. Vi har derfor planer om at sætte flere bord/bænkesæt op i området.

 

 

 

 

 

III. Kultur - / Underholdningsbunkeren

Vi diskuterede på mødet, hvilket navn denne bunker egentlig skal have.

Under 2. Verdenskrig var navnet Lyskasterbunkeren, og vi var alle enige om, at det navn skal den fortsat have. Det er den første bunker, man kommer forbi på højre side, når man drejer fra hovedvejen.

IV. Regelbau 411

Kunsthal Regelbau 411 har ændret på deres udstillingsplan, så der ikke bliver nogen udstilling at kigge på i pinsen, men først fra lørdag den 11. juni 2022.

V. Garnhuset

Vi har fået nr. 2 udbetaling fra Real Dania.

På tirsdag den 22. februar kl. 13 fortsætter vi arbejdet dernede. Vi skal have støvet alt af, inden skadedyrsbekæmperen kommer og behandler træværket. Man er velkommen til at kigge forbi – og også til at give en hånd med, hvis man skulle have lyst.

 

 1. 4.      Forberedelse af Generalforsamling

Der er Standerhejsning og Generalforsamling den 24. april 2022 fra kl. 13.

I næste referat kommer der oplysninger om, hvor det bliver afholdt.

Man er allerede nu velkommen til at indbetale kontingent på 250 kr. pr. husstand.

Der er 3 måder, der kan betales på:

 1. 1.       Kontant til en fra bestyrelsen
 2. 2.       På MobilePay nr.: 56375
 3. Ved netbank overførsel til Hvidbjerg Bank

Reg. nr. 7500 Kontonr.: 7008743 (Husk at angive navn)

 

 1. 5.     Ansøgning om driftstilskud til Struer Kommune

Vi har udarbejdet en ansøgning om driftstilskud til Kulturlandskabet for 2023 til Struer Kommune, og Lone Børsting har sendt den, da den skulle være Kommunen i hænde senest 1. marts 2022.

 

 1. 6.     Eventuelt

1)      Nye medlemmer i Beboerforeningen

I løbet af de seneste par måneder har vi fået 4 nye medlemmer i foreningen.

Vi siger velkommen til Tina og Lars Landbo og Dorthe og Torben Jørgensen.

2)      Logo til mulepose

Struer Kommune skal have lavet nyt design til de muleposer med indhold, som udleveres til nytilflyttede i kommunen. Derfor har de opfordret folk til at indsende design forslag.

Wita Bach har foreslået, at vi som forslag indsender vores logo for Kulturlandskab Oddesund. Logoet er tegnet af Gitte Klokker, og kan ses nederst i dette referat.

 

 

 

 

 

3)      Sponsorater

Der er forskellige steder, man som forening kan ansøge om et sponsorat.

Vi har snakket om, det kunne være godt, hvis vi i bestyrelsen havde en jakke eller vest med Kulturlandskab Oddesunds logo på, når vi færdes nede i området.

Så vil det være nemmere for de besøgende at henvende sig, hvis der er noget, de vil spørge om.

Per Yde vil forsøge at finde noget egnet tøj og ansøge Thy/Mors Energi om at sponsorere det.

Jørgen Lindholm har også sendt en ansøgning til Friluftsrådet om støtte til 10 stk. bord/bænkesæt og en infoskærm.

 

 

7)     Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til mandag den 28. marts kl. 13

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar 2022

 

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 2. december 2021 blev godkendt.

 

 1. 2.     Siden sidst

a)      Planlægning af tur ud af byen

Vi var ca. 14, der deltog fra beboerforeningen. I næste referat fortælles lidt om aftenens forløb.

b)      Hybridmøde med Labland og Struer kommune

På mødet blev helhedsplanen for Oddesund området gennemgået af Mads fra Labland.

Efterfølgende har Søren fra Labland overtaget projektet, og vi afventer nu det færdige udspil.

c)       Møde vedr. LAG-ansøgning m.v.

Gregers som er medlem af Jysk fritidsdykkerklub har i slutningen af 2021 rettet henvendelse til Lone Børsting med spørgsmål angående Gl. Havn.

Dykkerklubben er interesserede i at benytte Gl. Havn og Ishuset som udgangspunkt for deres dykning. Derfor vil de gerne støtte op om fondsansøgninger til reetablering og uddybning af havnen med slæbested til isætning af små både.

Claus Falk fra Struer kommune har indkaldt til et møde om det videre forløb.

Lone Børsting, Jørgen Lindholm, Per Yde og Gregers fra dykkerklubben planlægger i samarbejde at sende en ansøgning til LAG om evt. støtte til projektet.

d)      PC’s arbejde med hjemmesiderne

Vores webmaster P.C fra Oddesund syd har sat Kulturlandskab Oddesunds hjemmeside www.oddesund.com  op, og siden fremtræder rigtig flot med oplysninger om, hvordan Kulturlandskabet bliver præsenteret, hvis man som en gruppe eller enkelte personer bestiller en rundvisning.

På siden er der også links til Kulturlandskabets samarbejdspartnere, bl.a. beboerforeningens hjemmeside www.oddesund-nord.dk , Geopark Vestjylland, Venøsund Færgelaug, Nordvestjysk Fjordkultur, Regelbau411, Struer Kommune og flere andre. Man klikker bare på linket til den hjemmeside, man vil ind på - og vupti, så er man der, men gå endelig selv ind og udforsk mulighederne.

På beboerforeningens hjemmeside www.oddesund-nord.dk har P.C ryddet op så hjemmesiden nu er ajourført og mere overskuelig.

 

 

 

 

 

 

e)      Valg til Lokalområdeudvalget

Lokalområdeudvalget skifter navn til kontaktudvalget og fremover skal der vælges 2 personer fra hver af de fem områder (Thyholm, Humlum/Resen, Venø, Langhøj og Hjerm). Der skal desuden kun sidde 2 kommunalpolitikere i udvalget i stedet for de 5, som er der i dag.

Per Yde har været Thyholms repræsentant i dette råd det seneste 1½ års tid.

Nu er der nyvalg til kontaktudvalget for en 4-årig periode, og som borgerforening indstiller vi igen Per Yde som den ene af kandidaterne, når der er møde om dette den 2. februar.

f)        Invitation til Fjordens dag

Nordvestjysk Fjordkultur afholder Fjordens dag lørdag den 5. februar fra kl. 10 og Lissy Hansen og Per Yde deltager i dette arrangement.

g)       Møde vedr. Ishuset med Struer Kommune.

Dette møde er omtalt under punkt C

h)      Plan for byrådsbesøg 8. februar 2022

Den 8. februar er Struers byrådspolitikere på rundtur i Struer Kommune og kl. 16.20 ankommer de med bus til Garnhuset. Her vil Lone Børsting give dem en hurtig præsentation af Oddesunds Kulturlandskab og herefter bliver de guided rundt i området.

i)        Tilsagn til støtte til stenrev

DTU-projektet Barreef, der er finansieret af VELUX FONDEN, har til formål at undersøge om et stenrev kan bidrage til kystbeskyttelse og samtidigt fremme marin biodiversitet og forekomster af fisk.

Derfor er de nu i gang med at finde den optimale kyststrækning til projektet, da der kun er finansiering til at etablere et stenrev på en kyststrækning.

Det lader til, at man fra Struer Kommune vil foreslå et stenrev i Nissum Bredning ud for bl.a. Sunddraget.

For at komme i betragtning skal der være fuld opbakning fra alle lokale aktører såsom grundejere og lokale foreninger.

Struer Kommune har forespurgt om vi i Oddesunds beboerforening kan støtte op om et sådant projekt. Hertil har Lone Børsting svaret, at vi som forening er parate til at yde fuld støtte til aktiviteter, der kan være til gavn for naturmiljøet og forbedre forholdene for eftertiden.

j)        Referat fra Det Rådgivende Forum.

Lyden By havde indkaldt til dette møde, der blev afholdt den 29. november 2021, og Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm deltog.

Formålet og hovedopgaven med mødet var at komme med input, så Lydens By bliver kendt og integreret i hele Struer Kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)      Tårnet

Vi har nu fået svar fra Frank Andersen fra Struer Kommune på vores ansøgning om forhøjelse af driftstilskuddet for at passe Oddesundtårnet i 2022.

Desværre kan der ikke ske nogen forhøjelse af tilskuddet i 2022, så vi fortsætter med samme beløb som i 2021 (knap 40.000 kr.).

b)      Garnhuset

Lone børsting har indsendt regninger til Real Dania, så vi nu får pengene for vores udlæg til tømrer og murer tilbage.

 

 1. 4.     Kulturlandskabet – vision-strategi-opgaver. Hvem og hvilke opgaver skal varetages og skønnet tidsforbrug/frivillighedsgrad?? Og grundlaget for budget/ansøgning til budget 2023??

Vi har besluttet, at vi i bestyrelsen yder frivillig arbejdsindsats i Kulturlandskabet her i 2022, indtil vi ser, hvordan økonomien ser ud til efteråret.

På næste bestyrelsesmøde udarbejder vi et forslag til 2023 budget.

 

 1. 5.     Eventuelt

Lissy Hansen og Jørgen Lindholm har været til møde om arrangementet ”Madmødet”, som forventes afholdt i Kulturlandskabet senere på året.

 

 1. 6.     Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til mandag den 14. februar kl. 10