Invitation til fernisering

Lydkunstværk portrætterer byen Oddesund og dens mennesker

Hvordan lyder Oddesund? Svaret på spørgsmålet indkredses af de to kunstnere Søren Ipland og Ulrik Bisgaard med et lydkunstværk, der finder inspiration i lyden af landskabet, byen og dens mennesker.

Værket, som bærer titlen Stemmer fra Oddesund, er både en kunstnerisk fortolkning og et stykke lydantropologi, der tager dig med på strejftog forbi Færgekroen, Sundgården, Oddesundbroen, Limfjordsfiskeriet, tilbage til årene omkring besættelsestiden og frem til i dag. Det danner en mosaik af stemmer, fortællinger og lyde, der giver et bud på Oddesunds identitet og kollektive erindring.  

Limfjord, fiskeri og sejlads spiller en betydningsfuld rolle i Stemmer fra Oddesund. Derfor har vi fundet det oplagt at skabe en stemningsfuld ramme om ferniseringen med optræden af Struer Shantykor, der vil synge sange om sømands- og sejlerliv.

Stemmer fra Oddesund åbner ved en fernisering søndag den 29. August kl. 14.00 i Kulturlandskab Oddesunds ... -bunker.

For yderligere information kontakt: 

-          Jørgen Lindholm jl@oddesund.eu / tlf. 30 66 54 11

-          Ulrik Bisgaard ulrik.bisgaard@gmail.com / tlf. 60888706

Kulturlandskab Oddesund....

Søren Ipland er lydkunstner, musiker og podcastproducer.  Ulrik Bisgaard er musiker, skribent og kulturel projektmager.  Sammen har de arbejdet de på en lang række kunstprojekter der forbinder lydkunst, musik og antropologi.

Lyden af Oddesund – Stemmer fra Oddesund  Fernisering 29. august 2021

Velkommen til jer alle - har jeg -som formand for beboerforeningen - fået lov til at sige.

Killing, hvilling, ælling, kælling, vælling, tælling, rapelling o.s.v.- ordene er næsten ens, men lydnuancerne gør, at de betyder noget vidt forskelligt – Lyd – vi er blevet tudet ørerne fulde omkring både begrebet og det faktuelle omkring lyd – her i Lydens Kommune - der er lyd alle vegne, og lyd har masser af budskaber i alle mulige sammenhænge!

Tale – både udskæld, ros, info og begejstring og sorg - , solosang, fællessang, musik fra mange forskellige instrumenter og genrer og bevægelser, fugle og dyr og blæst og regn – man kan remse endnu flere lydgivere op – lyden gennemsyrer alt! Lydbilleder omgiver os overalt – dejlige lyde, irriterende toner, støj og nødvendige informationer – alle vegne er der lyd – man taler om en psykiskgeografisk påvirkning, der sætter følelser og oplevelser i gang.

I dag kommer der så et lydbillede af Oddesund – forventer jeg..

 Det er meget spændende, om vi kan genkende billedet, om vi får nye oplevelser gennem lydværket, om vi skal være ekstra stolte over vores dejlige plet, eller der er ting, vi skal have set kritisk på… spændte er vi på resultatet af projekt STEMMER FRA ODDESUND – en ny lydoplevelse for vore ører, som også vil give os nye billeder af Oddesund for vores indre blik..

Specielt velkommen til lydkunstnerne, musikere m.m.  Søren Ipland og Ulrik Bisgård. Det er jer, der som projektmagere har fortolket de stemmer og lydindtryk, I har samlet i Oddesund til det værk, der skal præsenteres i dag.. mange lokale har medvirket. Her skal også lige lyde en stor tak til Lissy Hansen og Jørgen Lindholm, der nok er dem i vores ellers arbejdsomme bestyrelse, der har ydet en stor indsats i dette projekt.  Vi er som sagt utrolig spændte.

At Shantysangerne så er kommet for at give kunstværket en klangmæssig kor-vellyd som optakt til afsløringen, gør ikke spændingen og forhåndsforventningerne mindre – velkommen til Shantykoret og deres leder Mogens Grimstrup.

Velkommen til fernisering – afsløring af et nyt lydkunstværk!