Referat fra bestyrelsesmøde den 2. december 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2021 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Planlagte aktiviteter efter jul

Vi afholder Tur-ud-af-byen arrangement for beboerforeningens medlemmer torsdag den 27. januar 2022 fra kl. 17.30

Det bliver i store træk det arrangement på Struer Museum med foredrag og spisning, vi på grund af Covid-19 måtte aflyse i efteråret 2020.

Der kommer en indbydelse i begyndelsen af det nye år, men reserver gerne datoen, hvis I har lyst at være med.

b)      Før-julehyggen

Traditionen tro blev Før-julehyggen afholdt hos Lone Børsting og igen i år blev det en god og fornøjelig aften for deltagerne.

Der var sild, smørrebrød, gløgg og æbleskiver. Der blev sunget og Lone Børsting fortalte et par julehistorier.

Vi siger tusind tak til Lone, for at lægge hus til arrangementet og til Lissy for at bistå med det praktiske, og håber succesen kan gentages i 2022.

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)      Garnhuset og Tjærestedet

Per Yde har været i kontakt med Realdania for at få forlænget bevillingsfristen på Garnhus renoveringen. Den ville udløbe ved udgangen af 2021, men er nu forlænget til 31. december 2022. Det vil sige, der er et år mere til at færdiggøre projektet og til slut få opgjort det endelige regnskab.

b)      Oddesundtårnet

Jørgen, Lone og Oda havde for godt et par uger siden et møde med Frank Andersen fra Struer Kommune angående driften - og en ønsket forhøjelse af det driftstilskud, vi modtager for pasning af tårnet.

Mødet gik ud på at få forklaret og synliggjort de opgaver, vi har i forbindelse med opsyn og rengøring af tårnet og det tilhørende toilet. Desuden bruger vi ofte, når vi er dernede en del tid på turistguidning.

Frank ville gerne have, at vi skematiserede vores tidsforbrug og udgifter til rengøringsmidler. Det har vi så gjort, og Lone har sendt det til ham.

 1. 4.     Regnskab udsættelse af færdiggørelse af Garnhus

Se venligst under punkt 3a, da det er forklaret der. 

 1. 5.     Udarbejdelse af driftsorganisation for Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug og Kulturlandskabet – oversigt over delopgaver (forslag)

Tårn

Kunstbunkere 410+413

Infobunker 409

Underholdningsbunker 411

Garnhuset

Gamle Havn

Ishuset

Høllet

Udearealer

Maskiner – anskaffelser

Tilkøb af ydelser fra andre firmaer

IT og el

Mad og diverse events

Opgave (Hvad) Afgrænsning af opgaven – (hvem står for afdelingen) ansvarsplacering – Hvem udfører arbejdet – tidsforbrug – evt. pris – aflønning – post på budgettet – (Facts)

I arbejdet med at organisere driften er det stadig de visioner, som blev udarbejdet i 2020, der er aktuelle og dem, vi arbejder ud fra. (se venligst vedhæftede fil om visioner – forslag fra bestyrelsen).

Som nævnt i referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2021 er Kulturlandskabet af Struer Kommune bevilget et driftstilskud i 2021 og 2022. Det vi arbejder på med ovenstående, er ansøgning til driftstilskuddet i 2023, som skal være Struer Kommune i hænde til marts.

Bemærk også at der årligt skal udarbejdes et vejledende budget, samt føres et regnskab, der tydeligt adskiller driften af Kulturlandskabet og almindelige borgerforeningsaktiviteter.

 1. 6.     Eventuelt

a)      Helhedsplanen

Vi er i bestyrelsen af Struer Kommune sammen med Labland inviteret til Styregruppemøde den 15. december angående helhedsplanen, som Labland har udarbejdet. Vi har på forhånd fået planen tilsendt. Der har været nogle rettelser, som Jørgen Lindholm har sendt til Labland.

b)      Hjemmesiden

P.C er i fuld gang med at opdatere hjemmesiden www.oddesund-nord.dk og muligvis lægges siden sammen med hjemmesiden www.oddesund.com

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til onsdag den 17. januar 2022 kl. 10

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 13. september blev godkendt. Der var dog en korrigerende bemærkning til punkt 6.a. omhandlende økonomi og frivillige bidrag fra besøgende i Kulturlandskabet betalt over mobilPay. Her står skrevet, at Lone Børsting havde konstateret, der blev indbetalt frivillige beløb til Kunsthal Regelbau. Dette er ikke korrekt. De beløb Lone Børsting omtaler, er udelukkende beløb indbetalt til den del af Kulturlandskabet, som beboerforeningen har med at gøre. Jeg beklager fejlen.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Ansøgning om driftstilskud

Den rykker, Lone Børsting sendte til den nu afgåede direktør Jakob Bisgaard i Struer Kommune, må siges at have virket. Vi har i driftstilskud for 2021 modtaget 40.000 kr. og i 2022 vil vi modtage 60.000 kr.

Ansøgningen om driftstilskud for 2023 skal vi have klar til indsendelse i januar 2022.

b)      Crowdfunding 14. september 2021

Dette arrangement blev afholdt i Apollon, og som navnet indikerer, er det en måde, hvorpå der kan rejses penge til et projekt via bidrag fra forskellige bidragydere.

Per Yde deltog i mødet for at høre nærmere om det, da der jo her i Oddesund er mange projekter, der har brug for penge for at blive realiseret.

Per’s konklusion fra arrangementet er dog, at crowdfunding mest er baseret på at hjælpe folk i gang med firmaer og iværksætteri.

c)       Uge 42 – 15. september 2021

Geoparken afholdt dette arrangement i Langhøjhallen for at planlægge aktiviteter i hele Geoparkdistriktet i efterårsferien.

Per Yde deltog også i dette møde og arrangerede sammen med Geoparken 4 dage i efterårsferien, hvor interesserede kunne møde op i Garnhuset. Her stod Lone og Per klar til at fortælle de fremmødte om området og efterfølgende guide folk rundt, hvis der var behov for dette. De 3 af dagene var der mødt folk op til fortællinger og rundvisninger.

Per Yde fik også en god sidegevinst med hjem fra arrangementet i Langhøjhallen. En ny automatisk dør i Infobunker 409 betalt af Geoparken. Døren er monteret og åbner og låser nu på faste tidspunkter hver dag.

d)      Beregning af besøgstal

Rune Dybkjær fra Møller Nielsens tegnestue (arkitekterne bag Oddesundtårnet) kontaktede i september Lone Børsting for at høre, om vi havde et ca. tal på antal besøgende i Oddesundtårnet pr. år.

Den 28. juli installerede Jørgen Lindholm en tæller i tårnet, så man via den kan få et ca. tal på antal besøgende. Herudover har tårntoilettet en toilettank, der kan rumme 4000 liter.

 

Ved at sammenholde hvor ofte toilettanken bliver tømt og antal personer tælleren registrerer har Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Per Yde estimeret sig frem til at ca. 100.000 personer har besøgt Kulturlandskabet på et år.

Disse overvejelser og fakta, som estimaterne er beregnet ud fra, er sendt videre til Rune Dybkjær. Han mener, de konkret målte besøgstal er flotte og han har selv hørt mange positive tilkendegivelser fra folk, der har besøgt området. Han håber, at kommunen ser mulighederne og vælger at bidrage til, at det fortsat kan udvikle sig og drives så frivillige ikke udmattes – men kan bevare gejsten.

e)      Invitation til release af Egnshistorisk årsskrift

Lone Børsting og Jørgen Lindholm er inviteret til ovenstående begivenhed, da de har skrevet en artikel, som er med i dette års udgave af årsskriftet fra Egnshistorisk forening for Thyholm og Jegindø.

Årsskriftet bliver præsenteret ved dette arrangement i Midtpunktet torsdag den 18. november kl. 19.30. Ud over årsskriftpræsentationen vil Jens Henrik Bech fra Museum Thy fortælle om krigere og bønder i bronzealderens Thy.

Alle er i øvrigt velkomne. Foredrag og kaffe koster 60 kr.

f)        Arrangement i Folkets hus

Struer Shantykor havde sammen med det aarhusianske orkester ”Lyden af Byen i Verden” inviteret til en koncert, der under titlen ”Musik og sange om hav og udlængsel” tematiserede lyden af Havet, lyden af Byen og lyden af Verden.

Ideen var at spejle det lokale i det globale med musik og lydkompositioner som omdrejningspunkt og på den måde levere et bidrag til Struer som Lydens by.

Ulrik Bisgaard og Søren Ipland som står bag lydkunstværket ”Stemmer fra Oddesund”, der for tiden præsenteres i Bunker 411 er med i orkestret ”Lyden af Byen i Verden” og derfor, havde de inviteret interesserede her fra Oddesund med til arrangementet.

Lissy Hansen deltog og syntes det havde været en interessant oplevelse.

 1. 3.     Planlægning af før-julehygge den 25. november 2021

Denne planlægning er nu på plads og indbydelser er sendt ud til beboerforeningens medlemmer.

Tilmelding til før-julehyggen senest mandag den 22. november.

 

 1. 4.     Garnhuset – hvor langt er vi. Tidsfrist? -  Budgettet – Teltets betaling

Der bliver om kort tid lagt nyt trægulv i Garnhuset og de rådne stolper i Syd gavlen bliver udskiftet. Dette kan gøres for et beløb, så budgettet overholdes.

Oprindelig skulle projektet vare færdigt 31. december 2021. Det når vi ikke, og Per Yde kontakter derfor Realdania for udsættelse.

Teltet, som Per Yde i første omgang havde lagt penge ud for, bliver betalt, og vi får nogle poser til at opbevare teltstængerne i.

 1. 5.     Driftsaftaler.

Vi skal i bestyrelsen have drøftet forberedelser til budgetaftale for Kulturlandskabet med Struer Kommune for 2023.

Der skal laves en oversigt over omfang, arbejdsgange, tidsforbrug og anskaffelse af materiel.

Vi holder et møde i bestyrelsen i december, hvor vi får det hele nedskrevet, så det er klar til ansøgning til budget for 2023.

 1. 6.     Ud af byen-arrangement i januar

Vi forsøger at planlægge dette arrangement til afholdelse evt. sidst i januar. Vi håber, at det kan foregå på Struer Museum med spisning og efterfølgende foredrag med Morten Søllegård Jensen fra Esbjerg omhandlende bl.a. bunkere og militære anlæg under 2. Verdenskrig.

Desuden vil der blive mulighed for at se Fredes samling, som nu befinder sig på museet.

I hører nærmere om arrangementet, når vi har det hele på plads.

 

 1. 7.     Tårnet

Jørgen Lindholm har aftalt et møde med Frank fra Struer Kommune angående driften og driftsaftalen vedrørende Oddesundtårnet.

 

 1. 8.     Madmøde

Struer Kommune har kontaktet Lissy Hansen og Jørgen Lindholm for at høre om de vil være med til at arrangere et nyt madmøde til afholdelse i 2022.

Vi hører nærmere, når de har været til møde angående dette eventuelle arrangement.

 

 1. 9.     Hjemmesiden

P.C som styrer beboerforeningens hjemmeside www.oddesund-nord.dk  vil gerne lave nogle ændringer og modernisere siden.

Lone Børsting, Jørgen Lindholm og P.C har derfor aftalt et møde for at beslutte, hvad der kan gøres.

 

10.Eventuelt

a)      Lade stander til elbiler

Per Yde bragte dette emne op, da der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen offentlige lade standere på Thyholm.

Der kan måske etableres lade stander ved Oddesundtårnet, Bunker 409 eller på Havnen.

b)      Mobil dieselvarmeovn

Eventuelt god at anvende ved arrangementer i Garnhus eller Bunker.  

Forslaget kom fra Per Yde.

 

11.Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til fredag den 10. december kl. 10.      

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. september 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 29. maj 2021 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Stemmer fra Oddesund

Som det sikkert er de fleste bekendt åbnede lydkunstværket ”Stemmer fra Oddesund” ved en fernisering den 29. august 2021 i Bunker 411. Det er Søren Ipland og Ulrik Bisgaard, der har samlet ”Stemmerne” og skabt kunstværket.

Personerne bag de 10 ”Stemmer” er: Johannes Pedersen, Jytte Hansen, Leo Toudal, Jørgen Jespersen, Magnus Schødt, Tage Kristensen, Lissy Hansen, Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm.

Lone Børsting bød velkommen og der var taler af både Søren Ipland og Ulrik Bisgaard. Herefter underholdt Shanty koret med sømandssange og Kulturlandskabet bød på noget at drikke og lidt chips.

Efterfølgende har vi hørt flere positive tilbagemeldinger om folks oplevelser af kunstværket.

”Stemmer fra Oddesund” kan opleves i 411 frem til slutningen af november, hvorefter der bliver sat juletema op i bunkeren.

b)      Referat fra møde med Struer Kommune og Labland 2. september 2021

Fra beboerforeningens bestyrelse deltog Per Yde, Lissy Hansen og Jørgen Lindholm.

På mødet præsenterede arkitektfirmaet Labland deres oplæg til helhedsplanen for Oddesund. Projektet som også benævnes ”Oddesund oplevelser” har 10 nedslag, hvoraf nogle allerede er udført eller under udførelse. De 10 nedslag er:

Oddesundtårnet

Regelbau 411

Boardwalk

Refugium

Flaktårnet

Garnhuset og Tjærestedet

Gammelhavn

Ishuset

Høllet

Amplified Views

Der er dog en del korrektioner og rettelser, der skal foretages i Lablands planbeskrivelser.

Vi hører nærmere herom, når disse er udført.

 

c)       Møde med Hvidbjerg Handelsstandsforening v. Kristian 9. september 2021

Beboerforeningens bestyrelse var på oprydningsarbejde i Garnhuset denne dag, så Lone havde aftalt med Kristian, at han kunne komme forbi og fortælle om sit ærinde, når vi nu alligevel var samlet.

Kristian Hedegaard er rundt hos de forskellige foreninger på Thyholm for at høre, hvordan stemningen er for at foreningerne i fremtiden evt. kunne have et samarbejde om de tungere bestyrelsesposter, da det jo allerede i dag er svært at skaffe folk til bestyrelserne.

Vi syntes det lød som en god ide’ med denne rettidige omhu, og vi hører nærmere fra Kristian, når han har fået snakket med alle foreningerne.

d)      Forsamlingshuset

Forsamlingshuset er et resonerende kulturelt vartegn i naturen, skabt af kunstnerne Lars Bech Pilgaard, Mathias Winther Kjeldsen og Johannes Björkman. Det er en skulptur, som ikke er et fysisk hus, men en lydinstallation, der fortolker naturens og kulturens lydlige bevægelser manipuleret og filtreret gennem temperatur, lufttryk m.v. Forsamlingshusets abstrakte lydflade styres af årets gang og foranderlighed. Naturens lyde høres gennem højtalere integreret i skulpturen, så de opleves i konstant samspil med omgivelser, årstid, vind og vejr.

Det har været svært at finde en placering, hvor skulpturen må opstilles her i Oddesund, da man flere steder kom for tæt på strandbeskyttelseslinjer o.s.v.

Derfor har Lone Børsting tilbudt, at skulpturen må opstilles på hendes grund, det trekantede græsareal overfor havn og Havnehus.

e)      Rykker sendt til Bisgaard

Lone Børsting sendte 10. september en forespørgsel til Jakob Bisgaard, snart afgående direktør i Struer Kommune for at høre, hvordan det går med vores ansøgning vedrørende driftstilskud til Kulturlandskabet.

Jakob Bisgaard svarer tilbage, at han forventer, ansøgningen bliver taget op på det kommende udvalgsmøde her senere i september.

f)        Situationen omkring Regelbau

Ole Bjørn og Jørgen Lindholm henholdsvis formand og næstformand i kunsthallen Regelbau411 er begge trådt tilbage fra disse poster. Katja Bjørn er tiltrådt som ny formand.

 

 1. 3.     Tårnet

Der er tryk på driften med hensyn til Oddesundtårnet, og sommeren igennem har der været virkelig mange besøgende i Kulturlandskabet. Tårntoilettet bliver så flittigt benyttet, at det i perioder har været nødvendigt at tømme toilettanken 2 gange om ugen.

 

 1. 4.     Garnhuset - To-Do-liste – Hvor langt er vi – skal vi have en plan?

Tømreren har meddelt, at gulvet laves færdig, inden de lægger det nye tag på. Når gulvet er lavet, kan skadedyrsbekæmperen også komme i gang med at behandle træværket indendørs.

Vi skal selv lappe huller i murværket, pudse murene og kalke indendørs. Vi mødes ind imellem i bestyrelsen til arbejdsdage dernede, og vi vil bestemt ikke holde andre udenfor. Så skulle der være nogen, som har lyst til lidt mure/pudse/kalke arbejde, så er de hjerteligt velkomne til at kontakte en af os fra bestyrelsen. Her den kommende weekend installeres der internet og automatisk låsning af dørene dernede.

 1. 5.     Forskellige invitationer

a)      Geoparken 15. september 2021 kl. 19 i Langhøjhallen

Geoparken planlægger aktiviteter rundt omkring i hele Geoparkdistriktet i efterårsferien og vil evt. også gerne lave en aktivitet eller flere her i området. Alt dette vil de informere om denne aften.

Per Yde vil deltage i arrangementet.

b)      Crowdfunding 14. september i Apollon

Jørgen Lindholm deltager i dette arrangement.

c)       Vores borgerforeningsaktiviteter

Vi har besluttet at udsætte vores ”Tur ud af byen” til efter jul, da vi ikke synes vi kan nå at arrangere det i indeværende år.

Vi skal også på et tidspunkt have en indvielse af Garnhuset.

 1. 6.     Økonomi

a)      MobilPay virker – skal vi have anmodning op ved 411 og Tårnet

For nogen tid siden blev der sat en seddel op ved Kunsthal Regelbau med en opfordring til, at de der havde lyst kunne give et bidrag stort eller lille til den fremtidige udvikling og drift. Lone Børsting har konstateret, at det virker. Der er nogen, der giver et bidrag.

Derfor er det nu bestemt, at der også sættes en seddel op i Garnhuset, Oddesundtårnet og Infobunkeren, så der er mulighed for at give et bidrag til Kulturlandskabet. Lone står for udformning af sedlerne.

b)      Første bidrag er kommet fra Realdania

Pengene fra Realdania udbetales ikke på en gang, men nu er første bidrag kommet.

 

 1. 7.     Kulturlandskabet besøg i år – (pris)

Indtil nu har det kostet 500 kr. inkl. moms for et selskab at få beretning om - og en guided tur rundt i Kulturlandskabet. Fra nu af er det besluttet, at det skal koste 500 kr. ekskl. moms.

8.     Presse – Hjemmesiden

a)      Omtale i Danmark, turistavisen og foreningsprogrammet

Der har tidligere i år været god presse omtale af Oddesund området i turistavisen, og ligeledes en fin omtale i Tina Kjærs foreningsprogram, som bliver husstandsomdelt her på Thyholm.

b)      Skrift til Egnshistorisk Forening

Jørgen Lindholm og Lone Børsting har lavet ”et skriv” til Egnshistorisk Forenings blad, der udkommer i november. Når bladet er udkommet, må vi gerne sætte Lone og Jørgens historie på vores hjemmeside.

c)       Struer Guiden

Der er pæn omtale i Struer Guiden, men destination Limfjorden har endnu ikke rigtig fået øjnene op for området heromkring.

d)      Hjemmesiden www.oddesund-nord.dk

P.C, som bestyrer vores hjemmeside vil gerne have en snak med os om, hjemmesidens muligheder og videre udvikling. Gode forslag er velkomne.

 1. 9.     Eventuelt

a)      Færgekroen

Jørgen Lindholm vil gerne rette henvendelse til færgekroens ejer for at høre, om kroen evt. kan få lidt ydre forskønnelse.

b)      Pasning af Tårn og toilet

Opdatering af den aftale vi har med Struer Kommune med hensyn til rengøring og opsyn med tårnet.

c)       Evt. kommende events

Jørgen Lindholm har været i kontakt med Odin teatret.

De vil gerne lave nogle stedsspecifikke events – bevæge folk rundt - og gerne noget der involverer hele området.

De vil også gerne forsøge at lave et oplæg til, hvordan der kan skaffes penge til sådanne happenings.

10. Næste bestyrelsesmøde

Aftales senere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. april 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 

Som meddelt i sidste referat har vi desværre også i år på grund af Covid-19 været nødsaget til at aflyse årets Standerhejsning og Generalforsamling.

Lone Børstings Beretning og Regnskabet sendes derfor som vedhæftet fil sammen med dette referat.

Hvis nogen har spørgsmål eller kommentarer, hører vi gerne fra jer.

Jens Ulrich hejser Oddesund Nord Standeren.

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Foreningen Familie og Samfund har bestilt 2 rundvisninger heroppe i Kulturlandskabet. Det foregår den 17. og 19. maj.

b)      I dagene den 25-27 juni kommer karavanen ”Visioner fra Vandkanten” til Struer, og de vil formentlig komme her til Oddesund den 26. juni. Karavanen er en teaterrejse i hestevogne langs Danmarks vandkant fra sydøst til nordvest. Rejsen starter på Møn den 12. maj og slutter i Vendsyssel to måneder senere. Undervejs optræder de med teater, musik og parader på gader og stræder. De vil gerne lave kulturelle byttehandler med lokale aktører på deres vej. Temaet er lokalsamfundenes sociale og kulturelle ressourcer, kunstens og kulturens rolle i landdistrikterne som en samlende kraft frem for et underholdningstilbud og langsommelighedens gavnlige effekt på sammenhængskraft, kreativitet og nytænkning. Aktørerne på karavanen vil formidle oplevelserne ved at skrive en bog, lave podcast og bruge de sociale medier undervejs.

Både med rejsen og med formidlingen stiller de spørgsmålet, hvor hurtigt vi som menneskehed kan tåle at bevæge os.

Her kan man finde mere om karavanen: https://www.visionerfravandkanten.dk/

               c)   Vi har nu fået datoerne, hvor Venøsund forventer at anløbe Oddesund Nord med turister, der     

                     gerne vil på rundvisning og indtage frokosten her i form af en feltration. Det bliver tirsdage og

                     onsdage i ugerne 26-31, hvis der er nok tilmeldte og vind og vejr tillader sejlads.

 

 1. 3.     Drøftelse af hjemmesiden – kig på den inden mødet.

Vi har fået ny webmaster på hjemmesiden www.oddesund-nord.dk, og det er vi meget glade for.

Et stort velkommen skal derfor lyde til P.C, som bor i Oddesund Syd.

P.C. er allerede i gang med at opdatere siden. På bestyrelsesmødet talte vi om muligheden for at have flere niveauer under de forskellige faneblade, et aktuelt niveau og et arkivagtigt niveau da der ligger en del gamle billeder og skrivelser på siden.

 

 

 1. 4.     Beretningsgodkendelse – forslag medsendt som bilag

Lone Børsting har skrevet en fin beretning for 2020 og den bliver som nævnt ovenfor medsendt som vedhæftet fil til dette referat.

 

 1. 5.     Skal vi momsregistreres?

Bestyrelsen har besluttet, at foreningen bliver momsregistreret.

 

 1. 6.     Referat fra møde med Struer Kommune og Labland

Den 15. april var vi i bestyrelsen inviteret til virtuelt opfølgningsmøde med Struer Kommune og arkitektfirmaet Labland.

Der er nu 10 nedslag i helhedsplanen, Æ Høll er også kommet med.

Gl. Havn blev drøftet grundigt på mødet. Her er det vigtigt vi er tro mod historien og fortællingerne om driften før motorfærgerne, at vi bevarer det ruinøse look, at Nordvestjysk Fjordkultur og andre kan benytte havnen med de gamle sejlskibe, og at der etableres et slæbested til små både på trailer. Venøfærgen må henvises til trafikhavnen. Det skal undersøges om der kan opnås en indvindingstilladelse til oprensningen, som så kun behøver at være ca. 1,5 meter dyb. En klaptilladelse vil blive meget dyr. Havnen skal også kunne bruges til havnebadning hele året med ishuset som ”klubhus”.

Det er meget vigtigt med sammenhængen mellem de forskellige nedslag.

Kystdirektoratet og fonde vil være meget obs. på forankringen til allerede eksisterende og igangsatte aktiviteter. Friluftsaktiviteter må gerne foregå indenfor strandbeskyttelsen.

Vi skal huske at medtænke Oddesund Syd, som også er en del af den oprindelige plan, og som er en stor og væsentlig del af fortællingen om det militære anlæg omkring Sundet og vandtrafikvejen. (Ovenstående beskrivelse er fra Lone Børstings referat fra mødet).

 

 1. 7.     Næste Møde

Aftales senere

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 

Vi startede med praktisk arbejde i Garnhuset. Der var nogle ting, vi skulle have flyttet, så håndværkerne kan komme i gang med renoveringen. Herefter blev bestyrelsesmødet afholdt hos Lone Børsting, som også var vært ved en feltration fra Oddesund Kiosk og Bistro. Det smagte rigtig godt, var vi alle enige om. Undertegnede fik feltrationen i vegetarisk udgave, og hvis man ikke spiser kød, kan jeg varmt anbefale denne version. Så mange tak for mad til Lone og Oddesund Bistro.

1         Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde den 8. februar 2021 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Møde 11. februar referat er rundsendt

Den 11. februar 2021 var beboerforeningens bestyrelse inviteret til et virtuelt møde med Struer Kommune og Labland, hvor en opdateret helhedsplan for Oddesund og Kulturlandskabet blev præsenteret og drøftet. De næste skridt i helhedsplanen bliver formentlig etablering af en vandrerute fra Kunsthallen, Informations, Eventbunkerne og Oddesundtårnet under broen og om forbi Garnhuset og Gammel Havn. I bestyrelsen foreslår vi, at vandreruten fortsætter op forbi erhvervshavnen og videre til Høllet med bademuligheder og egnethed for surf træning og begyndere i havkajak. Her afvikles også Østerssafari. Herfra kan ruten så fortsætte over Gl. Landevej og Banen via Sortevej til Hovedvejen. Her er det ønskeligt, at der bliver etableret sikre trafikale forhold for fodgængere, så de kan komme over Hovedvejen og gennem klaplågen ud på marken og videre ad trampestierne enten til skoven og stranden eller tilbage over marken til Oddesundtårnet.  Disse forhold med hensyn til de trafikale omstændigheder vil Struer kommune og Labland drøfte med Vejdirektoratet og Politiet.

Med hensyn til Gammel Havn er fremtidsønsket, at den bliver uddybet, så der kan etableres/repareres et brugbart slæbested. Ligeledes mulighed for anløb af gamle træbåde bl.a. sjægter, hvilket Nordvestjysk Fjordkultur også efterspørger, da de gerne vil have mulighed for at lægge til i Gammel Havn med deres restaurerede både.

Hvis den ønskede dybde kan opnås i Gammel Havn er det også et ønske, at den gamle Venøfærge kan lægge til her. De sidste 3 år har ildsjælene ”Færgens venner” på nogle sommerture sejlet med turister og anløbet Oddesund, men ofte har der været besværligheder ved anløb i industrihavnen på grund af pladsproblemer. (Ovenstående beskrivelse er fra Lone Børstings referat fra mødet).

b)      Madmøde

Planlægningen af dette arrangement sker i et samarbejde mellem Tambohus Kro, Struer Kommune og Kulturlandskabet her i Oddesund. Det blev omtalt i sidste referat, og det er stadig planen, at det skal forgå den 28. maj, hvis forsamlingssituationen til den tid, giver mulighed for det.

 

 1. 3.     Tårnet

Er stadig lukket for publikum, kun toilettet kan benyttes

 

 1. 4.     Garnhuset – TO-DO-liste

Ja – I læste rigtigt. Nu er vi nået så langt, at vi kan begynde at gøre noget.

Projektet er blevet endelig godkendt af Underværker og Real Dania, så nu er håndværkerne så småt gået i gang. I bestyrelsen står vi også klar til at være dem behjælpelige med at få flyttet rundt på tingene dernede og i øvrigt gå til hånde, hvis der er brug for det.

Struer Kommune betaler Niels Borgholm 5000 kr. for assistance til byggetegningerne, da det var et beløb, der ikke var medregnet i budgettet.

 

 1. 5.     Hvad gør vi med Generalforsamlingen

Generalforsamlingen som skulle have været afholdt søndag den 25. april i år er vi jo desværre nødt til at aflyse, da det tilladte antal forsamlede stadig, er 5 personer, og ifølge regeringens oplukningsplan endnu ikke er ændret den 25. april.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi sender formandens beretning og regnskabet rundt til medlemmerne omkring det tidspunkt, hvor generalforsamlingen skulle have været afholdt.

Det betyder så også, at I må ”døjes” med os, der sidder i bestyrelsen lidt endnu – formentlig til næste års generalforsamling, som vi glæder os til at kunne afholde.

Vi søger stadig en kasserer og en bestyrer af vores hjemmeside www.Oddesund-nord.dk

Hvis nogen har indvendinger til ovenstående, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen og ligeledes, hvis der dukker spørgsmål op efter gennemlæsning af formandens beretning og regnskabet.

I forbindelse med generalforsamlingen plejer vi jo også at have Standerhejsning, så standeren skal vi nok sørge for bliver hejst den 25. april.

 

 1. 6.     Regnskabet – bilag medsendt

Hanne Rust har afsluttet årets regnskab og det bliver som ovenfor skrevet sendt ud til beboerforeningens medlemmer sammen med Lone Børstings beretning i slutningen af april.

 1. 7.     Dropbox – Googlekalender – Hjemmeside

Jørgen Lindholm oprettede for nogle år siden en Dropbox, hvor vi gemmer bestyrelsens dokumenter, billeder o.s.v. Det fungerer fint, og aftaler, møder, arrangementer og lignende holder vi styr på ved hjælp af en googlekalender.

Som der er skrevet længere oppe i referatet, søger vi en ny bestyrer til vores hjemmeside www.Oddesund-nord.dk

Lige nu er hjemmesiden hos Jens Ulrich, som fik den overdraget da Leif Christensen ikke ønskede at bestyre den mere.

Så er der en der kunne tænke sig at passe hjemmesiden og evt. udvikle lidt på den, så sig endelig til.

 

 

 

 1. 8.     Jørgen demonstrerer sit nye aggregat m.v.

Dette aggregat er visuelt en lille digital boks med nogle knapper på.

Jørgen har så givet hver knap en titel. F.eks. hedder knap nr. 1 Garnhuset. Aggregatet tilsluttes en skærm og når man trykker på knap nr. 1, vises der en film med Finn Nielsen og Garnhuset. Ligeledes er der under de andre knapper lagt historier ind, som vises og fortælles, når man trykker på knapperne.

Jørgens ide’ er, at der skal være sådanne aggregater med film, billeder og historier i f.eks. Garnhuset og et par af bunkerne, så folk har mulighed for ved hjælp af deres smartphone at købe sig til at opleve disse historier. Dette vil være en hjælp til, at Kulturlandskabet kan løbe økonomisk rundt i fremtiden. Der vil jo være driftsudgifter i form af bl.a. vedligehold og nyudviklinger.

 

 1. 9.     Eventuelt

Nye tilflyttere i Struer Kommune modtager, hvis de ønsker det en velkomstpose fra kommunen.

Denne pose indeholder udover forskellige informationer måske gavekort eller invitationer til at deltage i forskellige aktiviteter. Per Yde, som hjælper med at uddele disse poser til nye tilflyttere her på Thyholm foreslog, at Oddesundbogen også kunne lægges i velkomstposen, og det syntes vi alle var en rigtig god ide’. Så det bliver den fra nu af. Der flytter ca. 24 personer til Thyholm om året.

 

10. Næste møde

Aftales senere

Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde den 8. februar 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde den 7. januar 2021 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Madmøde referat

Lissy Hansen og Jørgen Lindholm deltog i dette madmøde, som blev afholdt virtuelt. Formålet med mødet var at få aftalt et arrangement, der er programsat til at skulle foregå den 28. maj i år. Det omhandler bl.a. spisning i Bunker 409, og der er lagt op til, at ca. 40 personer kan deltage. Der bliver formodentlig også noget musikalsk underholdning.

Om det med hensyntagen til Covid-19 bliver muligt at gennemføre arrangementet, vides på nuværende tidspunkt endnu ikke. Derfor er der aftalt et møde sidst i marts, hvor der bliver taget endelig stilling til dette.

Arrangørerne efterlyser i øvrigt en rød løber. Så hvis nogen der læser dette referat, er i besiddelse af en sådan og vil låne den ud, hører vi i bestyrelsen meget gerne fra vedkommende.

b)      Shanty-koret og lydinstallationen ”Stemmer fra Oddesund”

Shanty-koret fra Struer har foreslået en optræden i Kulturlandskabet her i Oddesund, hvor de evt. medvirker sammen med en lydinstallation med ”Stemmer fra Oddesund”. Derfor vil vi i bestyrelsen gerne i kontakt med folk, der har lyst til at fortælle noget om Oddesund området. Det kan være oplevelser, man selv har haft eller noget man har fået fortalt af forældre, bedsteforældre, andet familie og venner. Historier fra før og nu om bl.a.: Færgefart, fiskeri, grusgravning, togdrift, brobygning, krig, fred, landbrug, industri, butikker, kroer, hverdag, fester o.s.v. (Dette er forslag, som en ikke indfødt i området lige kan komme i tanke om. Der er garanteret meget andet, der kan fortælles om).

 

 1. 3.     Tårnet

Oddesund tårnet er jo stadig lukket for besøg på grund af Covid-19, men toilettet kan benyttes.

Der har her i vinter været problemer med, at de udendørs affaldsbeholdere i Kulturlandskabet ikke er blevet tømt, men efter at Jørgen Lindholm har påtalt dette overfor Struer kommune, ser det nu ud til at være gået i orden.

 

 1. 4.     Garnhuset - Hvor langt er vi?

Dette punkt tages op den 11. februar, hvor der er møde med Struer kommune og arkitektfirmaet Labland.

 

 

 

 

 

 1. 5.     Medlemstilgang/fremstød i Oddesund Syd

(tlf. nr. i brevhovedet var desværre forkert. Undskyld)

Efter vores sidste bestyrelsesmøde skrev Lone Børsting en indbydelse til beboerne i Oddesund Syd om at blive medlem af Oddesund Nord beboerforening. Siden da har 2 husstande meldt sig i ind. Det er vi glade for, og vi siger velkommen til. Spørgsmålet er, om de 2 beboerforeninger kan slås sammen? Det vil Oddesund Syd tage op på deres generalforsamling her i foråret.

 

 1. 6.     Økonomi/kontingent opkrævning og kontingent til Turistforeningen

Kun 2 husstande mangler at betale kontingent for 2020, og langt de fleste har betalt kontingent for 2021. Mange tak for det. Nu kan vi få afsluttet regnskabet for 2020. Beboerforeningen har betalt kontingent til Turistforeningen i Struer. Her har vi jo også vores egen repræsentant, Jørgen Lindholm siddende.

Vi har desuden købt en lille filmsekvens fra 1995 af 5 minutter og 10 sekunders varighed af TV-MidtVest. Filmen er med Finn Nielsen og hans bror, hvor de som de sidste bundgarnsfiskere i Limfjorden fortæller om dette erhverv. Det er meningen, at filmen skal vises nede i Garnhuset.  

 1. 7.     Møde med Struer Kommune og Labland den 11. februar

Hvad skal vi have med til mødet? Har vi input til planen for fremtidige aktiviteter? Hvad kan vi tilbyde til en evt. driftsaftale for hele området?

Formålet med mødet er at gennemgå status for Oddesundprojektet og Kulturlandskabet.

Det er ønsket, at de allerede etablerede aktiviteter og de kommende bliver til gavn både for området her, men også for hele kommunen. Oddesund er en flaskehals, hvor mange passerer igennem på deres vej nord og vest på. Med de etableringer der allerede er lavet i området i form af Kulturlandskabet er det lykkedes, at få folk til at stoppe op og opleve dette, inden de kører videre. Måske vi fremadrettet også kan få nogle af de forbipasserende til at vende tilbage, ved via information at gøre opmærksom på aktiviteter og arrangementer rundt om i hele kommunen og måske nabokommuner.

Jørgen Lindholm har stillet et regnskab op, som viser, hvilke udgifter der har været til de nuværende etableringer i Kulturlandskabet, der omhandler Infobunker, Musikbunker og Garnhus.

En del af disse udgifter er blevet dækket af de 40.000 kr. vi har fået af Struer kommune for at passe tårnet. Nogle af etableringerne er engangsudgifter, men der vil fortsat være faste udgifter til driften, og her forventer vi at få en driftsaftale i stand med Struer kommune.

 

 1. 8.     Eventuelt

Søndag den 25. april 2021 er jo fastsat som dato for vores Generalforsamling i beboerforeningen, og vi håber selvfølgelig det kan lade sig gøre at afholde det i år. Vi må se, hvordan tingene udarter sig resten af februar og i marts.

 

 1. 9.     Næste Møde

Aftales senere

Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde den 7. januar 2021

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 18. november 2020 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst – bordet rundt

a)       Lone Børsting og Jørgen Lindholm har udarbejdet en organisationsplan for Kulturlandskab Oddesund og indsendt den til Struer Kommune. Visionen for planen beskriver Lone og Jørgen således: Der skal arbejdes på, at Oddesunds spændende historie og forskelligartede aktiviteter og natur bliver bevaret for eftertiden og præsenteret for samtiden gennem formidling, der tilgodeser kulturarven og oplevelser af dagligdagen før og nu. Information om de mange kulturperler målrettes ikke bare lokalsamfundet men i høj grad de mange turister, som kommer til/gennem Oddesund. Struer Kommune har meldt tilbage, at de synes organisationsplanen ser rigtig spændende ud. Der skal afholdes et statusmøde for helhedsplanen/delprojekterne for Oddesund med Struer Kommune og arkitektfirmaet Labland i løbet af februar måned.

Der er ligeledes indsendt oplysninger til Turistforeningen og Struer Guiden, så Oddesund området kan blive omtalt i dette års udgivelser.

 

 1. 3.     Tårnet

Tårnet har været lukket for besøgende siden 14. december 2020 på grund af Covid-19. Toilettet er dog stadig åbent.

 

 1. 4.     Garnhuset To-Do-liste?

De reviderede tegninger og budgetter over renoveringen er indsendt til godkendelse hos Real Dania og Underværker. Når godkendelsen foreligger, kan vi gå i gang.

 

 1. 5.     Økonomi – kontingent fra 2020 mangler fra enkelte medlemmer. Vi skal jo have lavet regnskabet færdigt. Hvad gør vi?

Vi bestemte os for at sende et brev rundt til samtlige medlemmer af foreningen med betalingsoplysninger til brug ved indbetaling for kontingent for 2021. I brevet vil vi gøre opmærksom på, hvis man mangler at betale kontingent for 2020.

2020 har jo været et noget anderledes år, hvor vi ikke har kunnet afholde, de arrangementer vi plejer i beboerforeningen. Derfor kan det også være svært at huske, om man har betalt eller ej, da vi jo ikke har kunnet minde hinanden om det ved disse begivenheder.

Her nævnes lige de 3 måder kontingentet kan indbetales på, men det kommer også til at stå i brevene, som alle får leveret i deres ”fysiske” postkasse.

Kontingentet er fortsat 250 kr. pr. husstand pr. år

 

 

 1. 1.       Kontant betaling til en fra bestyrelsen
 2. 2.       Netbank overførsel til Hvidbjerg Bank. Reg.nr.: 7500 Kontonr.:7008743 (Husk at angive navn)
 3. 3.       MobilePay nr.: 56375
 1. 6.     Planlægning sommer 2021 fra Venøsunds venner

Bjarne Tingkær fra Venø har sendt forslag til sejlture for turister og andre interesserede med den gamle Venøsund færge for sommeren 2021, hvor de undervejs planlægger at anduve Oddesund.

Der er planlagt 12 sejladser i juni/juli, hvis vejret tillader det. Konceptet ønskes at være det samme som sidste år med indtagelse af en feltration i Garnhuset, alt imens man får fortællinger om området og dets historie. Herefter er der en guidet rundvisning i området, inden turen fortsætter med Venøsund til næste anløb.

Vi har i bestyrelsen sagt ok til et samarbejde om ovenstående, dog med det forbehold, at hvis det kniber med en person til fortælling og guidet rundvisning, så må de selv overtage dette.

 

 1. 7.     Eventuelt

Vi vil gerne have flere medlemmer i beboerforeningen. Det blev foreslået, at vi kunne opfordre beboere i Oddesund Syd til at blive medlem, da Struer Kommunes helhedsplan for området jo omfatter både Syd og Nord. Derfor kunne et samarbejde på tværs af fjorden være fint.

Ligeledes kunne det også være godt, hvis nogle af fastliggerne i havnen havde lyst at være medlemmer af foreningen, så vi kunne få inddraget nogle synspunkter fra ”det sejlende folk”.

Vi er trods alt både en beboerforening og et bådelaug.

Lone Børsting har derfor forfattet en indbydelse, der bliver sendt rundt til beboere i Syd og sat op nede i Havnehuset.

 

 1. 8.     Næste Møde

Aftales senere