25.11.2019

 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2019

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 

Undertegnede sekretær har været meget længe om at få skrevet det her referat (næsten 2. måneder).

Jeg beklager meget min langsommelighed og vil forsøge at undgå, det sker igen.

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Evaluering af standerstrygning

Vi var ikke ret mange fremmødte, men der var flere, der på forhånd havde tilkendegivet, at de ikke kunne komme.

Lissy Hansen og Jørgen Jespersen var dog kvinde og mand for, at den sæsonslidte Oddesund Nord vimpel blev taget ned og erstattet af en flot Dannebrogs vimpel, som Lissy har sponsoreret 😊

b)      Filmen om Thyholms lægemangel – ou deltog

Verdenspremieren på denne film foregik på Høloftet, og mange var mødt op for at overvære premieren.

Der blev budt velkommen af John Vangsgaard, formand for foreningen ”Ny læge på Thyholm”.

Efterfølgende fortalte filmens producent, Søren Ottosen fra B2B film om filmens tilblivelsesproces.

Han fortalte bl.a., at de med filmen ville forsøge at sælge drømmen om det gode liv, man kunne opnå ved at bosætte sig og arbejde på Thyholm.

Mange af jer har sikkert selv set filmen, da den findes på flere af de sociale medier. Der er også vist klip fra den på DR, TV2 og TV Midtvest. John Vangsgaard og Bent Hargaard fra Høloftet var også i ”Go aften Danmark”, hvor de fortalte om filmen.

Vi må håbe, at den opmærksomhed som filmen har skabt og vil skabe her fremover, får en læge eller to til at bosætte sig i området og overtage lægepraksissen i Hvidbjerg, når kontrakten udløber med ”Alles lægehus” næste år.

c)       Pers besøg af bunkernørderne

Per Yde havde i begyndelsen af november besøg her i Oddesund af en del personer (14 da de var flest). De har alle det tilfælles, at bunkere er deres store interesse. Der var folk fra bl.a. Esbjerg, Hanstholm og Hamborg.

En stor del af området, hvor bunkerne er, blev afsøgt med metaldetektor dog uden væsentlige fund.

Jørgen Lindholm havde lavet en informativ film til dem, som blev set nede i en af bunkerne.

Besøget som strakte sig over 3 dage, var en succes og derfor arbejdes der videre med planlægning af en bunkertur nr. 2.

 

 

 

 1. 3.     Møde om ny turistforeningsstruktur – distinationssamarbejde – Geoparken.

Lone, Per og Jørgen har været til et orienterende møde om Struer kommunes nye turistsamarbejde. Enjoy Limfjorden bliver nedlagt, og i stedet for bliver Struer en del af et turistsamarbejde med Skive og Morsø kommuner.

Det er forårsaget, som følge af en ny lov om erhvervsfremme, og ved udgangen af 2020 vil turismeindsatsen være samlet i 15-25 destinationsselskaber, hvor der i dag er omkring 80. Kommunerne samarbejder allerede i dag i Enjoy Limfjorden, men med den nye destination vil samarbejdet blive styrket i indsats, økonomi og organisation.

Med hensyn til Struer kommunes samarbejde med Holstebro og Lemvig omkring Geoparken må man vel formode at dette samarbejde fortsætter, da Geoparken også omfatter dele af Limfjorden.

 

 1. 4.     Forslag om omtale i turistguide – Hjemmesidesituationen?? Hvad skal vi linke til?

Sidste år sendte Lone en skrivelse til turistforeningen i Struer efter udgivelsen af Struer Guiden for 2019. Lone og Jørgen havde gennemlæst den og fundet den meget mangelfuld.

Måske derfor er Lone i år blevet bedt om at skrive et udkast om Oddesund området til den nye turistguide.

Lone har skrevet et fint lille notat om, hvad Oddesundområdet har at byde på indenfor historie, kunst, natur, lyd, lys og video, og hun taler med Claus Pedersen fra Struer kommune om det skal indeholde linkhenvisninger.

 

 1. 5.     Tårnsituation – pt. Er der nyt

Håndvasken mangler at blive skiftet. Der er en revne i den. Det regner også stadig ned gennem loftet på toilettet, når vinden er i vest eller nordvestlig retning.

 

 1. 6.     Gl. Havn og Garnhus. Svar fra RealDania Juuuhuuu!!!! Fotografen! Status – aktiviteter nu

I anledning af RealDanias støtte på de 640.000 kr. til redning af Garnhuset ønskede de billeder af beboerforeningens bestyrelse, som stod bag ansøgningen om støtten.

Derfor kontaktede Lone fotograf Hans Henriksen i Hvidbjerg. Han kom fluks næste dag og tog billeder af os i bestyrelsen og borgmester Niels Viggo Lynghøj foran garnhus og tjærested.

Hans Henriksen fik selvfølgelig betaling for fotograferingen. Han har ophavsretten til billederne, men vi har også lov til at bruge dem.

Næste step er, at vi får besked fra RealDania om de nærmere omstændigheder med renoveringen.

Den 28. november var Lone, Jørgen og Per til møde med arkitektfirmaet Labland angående forslag til renovering af Gl. Havn.

a)      Samarbejdet med Venø færgelaug og NVFK – Østerssafariaktørerne? Feltrationer?? Bæredygtige?? Lh undersøger

Dette punkt udsættes til næste møde.

 

 

 1. 7.     Planlægning af julehygge

Der var julehygge hos Lone onsdag den 11. december 2019 med sildemadder, smørrebrød, øl/vand, gløgg og æbleskiver 😊

 

 1. 8.     Ishuset – Badehuset – internt notat

Det er stadig planen at ishusets tag skal renoveres. Kommunen har sagt god for det og vil godtgøre, hvad vi måtte have haft af udgifter på det, hvis de senere skal bruge ishuset til noget andet.

 

 1. 9.     Eventuelt

Per Yde har fået en PowerPoint, som en af de i punkt 2.c nævnte bunkernørder har udarbejdet.

Hans navn er Morten Søllegård Jensen. Han har studeret Oddesunds historie hele sommeren 2019 fra år 800 og frem til nutiden.

Vi så noget fra denne PowerPoint, og var enige om, at det så rigtig spændende ud.

Derfor snakkede vi om, at det kunne være spændende, hvis Morten ville komme herop og holde et foredrag.

Måske mere herom senere.

 

10. Næste bestyrelsesmøde

Er fastlagt til mandag den 3. februar kl. 16.

 

07.10.2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. oktober 2019

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Ingen

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 6. august 2019 blev godkendt.

Det påpegedes dog, at referenten virkede lidt synsk i sin referering af flere af punkterne. Dette har dog sin naturlige forklaring, som I der har læst referatet sikkert har bemærket. Nemlig det sene tidspunkt hvor referatet er skrevet og udsendt i forhold til mødets afholdelse. Se – så kan man

sagtens være synsk – begivenhederne er indtruffet 😊

 1. 2.     Siden sidst

a)      Ud af byen 3/10 2019 – evaluering

15 personer deltog i udflugten, som startede på Jernbanemuseet i Struer, hvor Kaj Rasmussen formand for Jernbanemuseets støtteforening gav en spændende og interessant rundvisning.

Herefter kørte man til restaurant ”Pavillonen” ved Handbjerg Marina og spiste aftenstjerneskud.

Det forlyder, at der har været stor tilfredshed med arrangementet.

b)      Omtaler og ny udstilling i Regelbau –

Som alle sikkert er bekendt med, åbnede en ny kunstudstilling i Regelbau 411 den 28. september 2019. Udstillingen hedder ”Herfra” og er af Karen Bohøj. Karen har været på besøg hos en del beboere her i Oddesund for at fotografere deres vinduer indefra, se på indsamlede fossiler og høre beboernes oplevelser med at bo her. Dette er blevet til den udstilling, som nu vises i de to kunstbunkere. Udstillingen har fået rigtig god respons og stor omtale siden åbningen.

Nogle af de fotograferede vinduer er gengivet på postkort, som ligger i bunkerne og Oddesundtårnet. Disse er man velkommen til at tage eksemplarer af og give til familie, venner eller selv beholde.

c)       Geoparkomtale

Nyhedsbrevet blev omtalt.

d)      Fremsendte ansøgninger

Der er endnu ikke kommet svar tilbage fra Real Dania med hensyn til ansøgningen om støttemidler til renovering/redning af Garnhus og Tjærested.

e)      Status for Gl. Havn

Der er ønske om at få et tilbud på, hvad det vil koste at få Gl. Havn bragt så meget i orden, at der kan blive mulighed for at sejle ind der med små joller og sjægter. Undersøgelserne ligger dog p.t. i bero. (se punkt h)

f)        Bålpladsen

Lone har inspiceret pladsen, og siger at der ser o.k. ud.

g)       Poesi på palisader

Her afventes der på design udkast.

 

 

h)      Labland

Labland er en tegnestue, der består af et tværfagligt team bestående af landskabsarkitekter, byplanlæggere, kunsthistorikere, kaospiloter og oplevelsesøkonomer.

Fra dette firma har der været arkitekter rundt i Danmark for at se på forskellige havne.

De har således også været på besøg her i Oddesund Nord og set på Gl. Havn.

Der er derfor forslag om, at Struer Kommune laver en beregning på, hvad det vil koste at bringe Gl. havn i en forfatning, så den igen kan besejles. Herefter vil Labland være behjælpelige med at vinkle ansøgninger til diverse fonde.

 

 1. 3.     Status i tårnet – efterreparationerne?

Der blev i september foretaget nogle reparationer i Oddesundtårnet. Bl.a. blev nogle af trappetrinene i tårnet repareret, fordi der var store revner i cementen. Dette har hjulpet, så de værste revner nu er væk.

Desuden skulle der gøres noget, så det ikke regnede ned inde på toilettet og i teknikrummet.

Status er nu, at det stadig ikke er tæt her. Hvis vinden er i en bestemt retning, kommer der stadig vand ind. Dette er rapporteret videre til Struer kommune.

Der bør også sættes et skilt på toiletdøren, hvorpå der står, at den lukker automatisk.

Desuden synes vi, at infotavlen i tårnet ofte viser gamle nyheder, som ikke er aktuelle mere.

 

 1. 4.     Ishus – Badehus – se Jørgen Lindholms rundsendte tilbud

Bestyrelsen har besluttet, at beboerforeningen betaler materialerne til reparation af taget på det gamle ishus. Udgifterne til diverse materialer til reparationen beløber sig til 5638,02 kroner.

Arbejdet vil blive udført gratis af lokale handy mænd og kvinder.

Forslaget til denne reparation er kommet fra vores seje lokale vinterbadere.

 1. 5.     Regnskabsorientering – Hilsen fra Hanne

Regnskabet er afstemt den 1. oktober 2019 og ser fint ud. Kassen stemmer 😊

Der er dog manglende indbetaling fra ca. 6 personer, som plejer at være medlemmer af beboerforeningen. Hvis det er en forglemmelse, og man stadig ønsker at være medlem, er der følgende betalingsmuligheder. Årligt kontingent er 250 kr. pr. husstand.

 1. 1.       Kontant betaling til en fra bestyrelsen
 2. 2.       Netbank overførsel til Hvidbjerg bank. Reg.nr.: 7500 Kontonr.: 7008743 Husk at angive navn.
 3. 3.       MobilePay nr.: 56375
 1. 6.     Planlægning af resten af året

1)      Standerstrygning foregår i morgen søndag den 27. oktober 2019 kl. 14 i/ved Havnehuset.

(Indbydelse er rundsendt)

2)      Julehygge onsdag den 11. december 2019 hos Lone Børsting

(Indbydelse kommer senere)

3)      Standerhejsning og Generalforsamling søndag den 26. april 2020 kl. 13 ved Havnehuset og kl. 14 i Oddesund Bistro.

(Indbydelse kommer, når vi nærmer os denne tid)

 

 1. 7.     Hjemmesiden – udsat punkt. Reklamer for næste år – Skal vi fremstille en poster eller lignende.

Her fandt vi ikke frem til nogen løsning, så punktet tages op på næste møde.

 

 1. 8.     Samarbejdet med Venøsund og NVFK

Lone Børsting er blevet kontaktet af Nordvestjysk Fjordkultur, som har sagt mange tak for sidst.

De syntes den 10. august, hvor de var på besøg heroppe, var en rigtig god dag.

”Venøsund” vil gerne fortsætte med at sejle hertil Oddesund med gæster til rundvisning næste sommer i 2020.

 

 1. 9.     Eventuelt

a)       Line Elkjær har i uge 42 været i gang med et projekt i et arbejdende atelier i Regelbau 411. Nu er vi jo godt nok forbi uge 42. Der var åbent for publikum, så måske nogen har været på besøg i bunkeren, mens Line var der.

b)      Den 7. 8. 9. og 10. november er der ifølge Per Yde Bunkernørder på spil her i Oddesund området. Bl.a. skal en af bunkerne fungere som biograf en af dagene.

 

 1. 10.  Næste bestyrelsesmøde

Er fastlagt til mandag den 25. november 2019 kl. 16

 

 

😊 I øvrigt mange tak til dig Lone, fordi du efter mødet havde sørget for aftensmad i form af lækker tapas til os, efterfulgt af kaffe og de flødeboller man godt må spise 😊

 

06.08.2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. august 2019

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Per Yde

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2019 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Referat fra borgermøde i Hvidbjerg v. Oda

Den 20. juni 2019 havde Struer kommune inviteret til borgermøde i Midtpunktet om strategisk landsbyplanlægning i kommuneplan 2020-2032. Der havde også været borgermøder 3 andre steder i kommunen (Hjerm, Langhøj og Humlum/Venø).

Struer kommune ville gerne have input til kommuneplanen fra borgerne i de forskellige lokalområder.

Kommuneplanen bliver lavet med en horisont på 12 år, men den justeres hvert 4 år.

Struer kommune ønsker at lave en strategi for lokalområderne og en udviklingsplan for hvert af disse områder.

Alle os mødedeltagere blev inddelt i grupper, og hver gruppe fik de samme 4 spørgsmål.

 1. Hvorfor bor I på Thyholm?
 2. Hvad kan gøre området mere attraktivt?
 3. Hvilke udfordringer oplever I?
 4. Hvor skal der være mulighed for nye boliger eller boliger der bør rives ned?

Der kom rigtig mange forslag, og derfor vil jeg ikke remse dem op her. Det var dog mere eller mindre de samme forslag, der fremkom fra de forskellige grupper.

Kommunen har samlet oplysningerne/forslagene og arbejder nu videre med kommuneplanen, som skal være færdig i foråret 2020, hvor den kommer ud i høring.

b)      Besøg af Venøsund

Venøsund sejlede 5 tirsdage i juli ture med turister og lokale interesserede på ruten Struer-Oddesund-Venø-Struer.

Der var dog ikke så mange med på de enkelte ture, som man kunne have ønsket sig. Man har fået tilbagemeldinger om, at det var for svært at tilmelde sig. Det vil arrangørerne prøve at lave om på, så det bliver nemmere til næste år.

c)       Bestilling/Kvittering ved virksomhedsbesøg er udarbejdet

Lone Børsting har lavet en fin bestillings – og kvitteringsseddel, så der kan betales et beløb pr. rundvisning og de der får rundvisningen kan få en kvittering på udgiften.

d)      Bålpladsen

Efter årets Sct.Hans bål ligger resterne lidt spredt på området. Vi er opmærksomme på dette, og skal nok få der samlet i en pænere dynge.

 

 

 

 

 1. 3.     Oddesundtårnet – Rengøringen – nyheder – m.v.

Struer Kommune har indbetalt de 40.000 kr. til vores beboerforening og bådelaug, som vi får udbetalt pr. år for at rengøre og kigge efter Oddesundtårnet.

Her i løbet af september har tårnet været lukket nogle dage, hvor håndværkere har været i gang med at udbedre fejl og mangler.

 

 1. 4.     Besøg af NVFK 10. august 2019

Det har jo for længst været den 10. august, og jeg kan derfor her fortælle lidt om Nordvestjysk Fjordkulturs besøg heroppe.

Det var meningen, de skulle sejle herop i nogle af deres sjægter, men på grund af vejret blev det ændret til, at de alle kom i bil.

De ankom kl. 10 og fik rundstykker og kaffe i Garnhuset alt imens Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm fortalte dem om Oddesunds historie og nutid.

Herefter var de på besøg i bunkerne for at se Water Front udstillingen af Eva Koch og høre fortællinger fra 2. Verdenskrig. Ligeledes blev Oddesundtårnet også udforsket.

Efter disse rundvisninger tog de tilbage til Garnhuset og tilberedte grillmad, som de selv havde medbragt på en gasgrill, som Lorens Hansen fra Oddesund Kiosk og Bistro havde været så venlig at stille til rådighed.

 

 1. 5.     Hjemmesiden – hvad gør vi?

Vi udsætter dette punkt til senere.

 

 1. 6.     Regnskab – forslag til budget.

Ved ”investeringer” skal bestyrelsen så altid spørges først, eller skal vi have en grænse for, hvornår en beslutning først skal sanktioneres af bestyrelsen?

Der er udarbejdet et regnskab for 2018 og et budget for 2019

Med hensyn til ”investeringer” nævnt ovenfor er der sat en bagatelgrænse på 500 kr.

 

 1. 7.     Tur ud af byen

Den er I på lige nu i skrivende stund, og jeg håber I har alletiders dejlige aften 😊 😊

 

 1. 8.     Eventuelt

Jørgen Lindholm bekendtgjorde på mødetidspunktet her den 6. august 2019, at han havde planer om at sætte poetiske palisader i bunkernes indlæsningshuller.

Om han har gjort alvor af det, ved jeg ikke, for jeg har glemt at kigge efter 😊

 

 1. 9.     Næste bestyrelsesmøde

Er fastlagt til mandag den 7. oktober 2019 kl. 16    

11.06.2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2019

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 6. maj 2019 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Ostemadder sponsoreret.

De lækre ostemadder vi spiste på dette års Generalforsamling, var Oddesund Bistro sponsor for. Bestyrelsen takker hermed på beboerforeningens vegne for dette.

b)      Ang. ny port i Garnhuset.

Regningen på tømmeret på den nye port i Garnhuset beløb sig til godt 3000 kr. Porten blev lavet og opsat gratis af medlemmer fra Nordvestjysk Fjordkultur. Det har vist sig, at der ikke er helt tæt omkring porten. Dette har de lovet at udbedre.

c)       Foreningsprogram

Også i år har Tina Kjær indsamlet og rundsendt en lille folder til alle husstande på Thyholm, hvori arrangementer i de forskellige foreninger er omtalt.

d)      Nyt billede fra ”Gamle Dage”.

Jørgen Lindholm har sørget for, at der er hængt endnu et billede op på Havnehuset fra gamle dage her i Oddesund.

e)      Administration af rundvisninger.

Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Per Yde modtager i stigende grad efterspørgsler på guidede rundvisninger her i Oddesund fra både turister, private foreninger, skoler og lignende. De har allerede været guider på mange rundvisninger både sidste år og i år. De viser gerne rundt, og fortæller om området og seværdighederne heroppe, men det tager selvsagt meget af deres tid. Derfor er de kommet til den konklusion, at der skal betales et beløb pr. rundvisning.

Administrationen med hensyn til denne betaling tager vi op på et senere møde.

f)        Infotavle med hjemmeside.

Jørgen Lindholm og Per Yde er ved at få udformet en hjemmeside med seværdigheder, som skal vises på en infotavle i Regelbau 409 (Tage Kristensens bunker). Det er meningen, at man vil kunne se det samme hjemme på sin egen computer, som man kan se på infotavlen i bunkeren.

Aktiviteter, der ikke tjenes på, vil være gratis at få på infotavlen, hvorimod firmaer vil skulle betale et beløb for det.

 

 1. 3.     Bosætningskonsulentens møder

Beboerforeningens bestyrelse har modtaget en invitation til Borgermøde i Midtpunktet på Thyholm. Det handler om strategisk landsbyplanlægning i kommuneplanen for 2020-2032.

Her vil kommunen gerne have input til, hvordan vi omdanner og udvikler lokalområderne, så det også i fremtiden vil være godt at bo på f.eks. Thyholm.

Undertegnede fra vores bestyrelse deltager, så I vil høre mere om dette møde i næste referat.

 

 1. 4.     ”Tårn”situationen …

I beboerforeningens bestyrelse fortsætter vi vores ”pedelarbejde” i tårnet.

Vi har fået indrettet os med en praktisk google kalender, så vi kan holde styr på, hvornår det nu lige er, vi står for tur til at skulle derned. Heri er Regelbau 411´s åben og lukkevagter også registreret. Rundvisninger og andre opgaver bliver også plottet ind her.

 

 1. 5.     Budget for året 2019/2020

Lone Børsting har udformet et forslag til, hvilke punkter dette budget bør indeholde.

 

Indtægter:

Kontingent

Salg (Oddesundbøger)

Rundvisning

Rengøringsafregning (Det beløb Struer kommune betaler os for den daglige pasning af tårnet)

Fondsmidler/Tilskud

Udgifter:

Internet

Elafregning

Rengøringsmidler

Juleafslutning

Generalforsamling

Tur ud i det ”Blå”

Bestyrelsesmøder

Investeringer

Diverse

PR-info turist

 

 1. 6.     10. august – Besøg af Nordvestjysk Fjordkultur. Hvad gør vi?

Lone Børsting kontakter Nordvestjysk Fjordkultur, så vi kan få at vide, hvad de gerne vil foretage sig, når de kommer sejlende hertil lørdag den 10. august 2019.

Mere information om dette efter vores næste bestyrelsesmøde.

 

 1. 7.     Sct. Hans

Mon ikke det i år skulle lykkes os at få brændt vores efterhånden 2 år gamle Sct. Hans bål af?

Hvis vind og vejr tillader det, vil flere af os fra bestyrelsen være tilstede på bålpladsen fra ca. kl. 19.30.

Vi håber også, at mange andre har lyst til at komme forbi, så vi kan få sat ild til et flot stort Sct. Hans bål.

 

 

 

 1. 8.     Eventuelt

Her skal blot lige nævnes, at vi alle pr. mail eller omdeling i postkasse har fået en indbydelse til Regelbau 411’s nye udstilling ”WaterFront” af Eva Koch.

Hvis man har lyst til at deltage i åbningen af udstillingen, så foregår dette lørdag den 29. juni 2019 kl. 14.

Her vil man også kunne møde kunstneren og få en lille forfriskning.

 

 1. 9.     Næste bestyrelsesmøde

Er fastlagt til tirsdag den 6. august kl. 16.

06.05.2019

 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. maj 2019

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts og Generalforsamlingen den 14. april 2019 blev godkendt.

 1. 2.     Konstituering af bestyrelsen

Formand: Lone Børsting

Næstformand: Jørgen Lindholm

Kasserer: Hanne Rust

Sekretær: Oda Ulrich

Menige Medlemmer: Lissy Hansen og Per Yde Kristensen

Suppleant: Gudrun Gregersen

 

 1. 3.     Siden sidst

a)      Referat fra mødet med LabLand den 20. marts 2019 – Helhedsplanen

Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm har deltaget i dette møde.

LabLand er et konsulentfirma, som Struer Kommune har samarbejdet med i et forsøg på at skabe en helhedsplan for udviklingen i kommunen.

Her i Oddesund foreslår de f.eks. en styrkelse af de rekreative muligheder for Gl. Havn og mere formidling af og om Bunkerne.

b)      Referat fra ”Synsmøde” i Oddesundtårnet den 24. april 2019

Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm deltog i dette møde sammen med de kommunalt ansvarlige for tårnet og Per Clausen, som er leder af det arkitektkontor, der har stået for opførelsen af Oddesundtårnet.

Ved mødet blev tårnet gennemgået for fejl, mangler og ting der skal rettes op på indenfor garantiperioden.

 

 1. 4.     Aftale med Nordvestjysk Fjordkultur angående besøg i Oddesund.

Rene Marretty fra Fjordkulturen har henvendt sig til Lone Børsting og meddelt, at de gerne vil komme sejlende hertil Oddesund Nord lørdag den 10. august 2019 i nogle af deres sjægter.

De ønsker bl.a. at komme lidt rundt heroppe og se på de forskellige seværdigheder.

Med hensyn til om der ellers skal ske noget specielt denne dag, vender vi tilbage med oplysninger om efter næste bestyrelsesmøde.

 

 

 

 

 

 

 1. 5.     Regnskab og økonomisk status – kontingentskyldnere/rykkere?

Der er en del, som endnu ikke den 6. maj 2019 har betalt kontingent for medlemskab i beboerforeningen. Vi forsøger blot lige at gøre folk opmærksomme på det. Det kan jo sagtens være en forglemmelse. Her skal lige nævnes betalingsmåderne.

 1. 1.       På MobilePay nr.: 56375
 2. 2.       Ved netbank overførsel til Hvidbjerg Bank

Reg. nr. 7500 Kontonr.: 7008743 (Husk at angive navn)

 1. 3.       Kontant til en fra bestyrelsen

 

 1. 6.     Turistbrochurer – Hvordan bliver vi nævnt/kommer på plakaten? – Skal vi reklamere og gøre opmærksom på vores tilbud?

Struer Guiden for 2019, udgivet af Turistforeningen i Struer er blevet gennemlæst af Lone Børsting og Jørgen Lindholm, og de har fundet den meget mangelfuld med hensyn til omtalen af Oddesund området.

Lone Børsting er suppleant i Strueregnens Turistforening og skal med til deres Generalforsamling.

Her vil hun påtale manglerne og mere synes vi ikke, vi kan gøre på nuværende tidspunkt.

 

 1. 7.     Tårnstatus

Oddesundtårnet – og Bunkerne har virkelig været et populært udflugtsmål for rigtig mange mennesker her i løbet af foråret.

Der har dog siden åbningen været problemer med låsemekanismen på tårnets handicaptoilet.

Struer Kommune har derfor endelig bestemt sig for, at der monteres en mere enkel måde at låse toiletdøren på. Nu afventer vi bare, at det bliver udført i praksis, så problemet med, at døren går i baglås forhåbentlig, er løst.

 

 1. 8.     Kalender – vagtplaner.

Som vi før har fortalt her i et referat, har vi, der er i beboerforeningens bestyrelse påtaget os opsyn og rengøring af Oddesundtårnet resten af året, hvorefter aftalen tages op igen. Lone Børsting har derfor rundsendt en kalender til os, hvori vores vagter er plottet ind.

 

 1. 9.     Eventuelt

a)       Til efteråret står Real Dania klar med en ny pulje penge, der kan ansøges om til lokale projekter. Her er det meningen, at der igen sendes en ansøgning om støtte til renovering af Garnhuset/Tjærestedet.

b)      Lone Børsting vil lave et udkast til et budgetskema, hvori vi kan notere udgifter i forbindelse med pasning af Oddesundtårnet og diverse andre udgifter, der måtte være i forbindelse med den øgede turistmæssige aktivitet her i området.

 

10. Næste bestyrelsesmøde.

 Er fastlagt til tirsdag den 11. juni 2019 kl. 16

18.03.2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts 2019

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 16. januar 2019 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Skrivelse til Turistforeningen

Turistforeningen i Struer har udgivet Struer Guiden for 2019. Lone Børsting og Jørgen Lindholm har gennemlæst den og fundet den meget mangelfuld.

Derfor har Lone sendt en skrivelse til Turistforeningen, hvori hun påpeger manglerne for bl.a. Oddesund Nord området.

Regelbau 411 er nævnt i brochuren men ikke dens åbningstider. Oddesundtårnet er overhovedet ikke nævnt, og derfor heller ikke det offentlige toilet, som findes ved tårnet.

I det hele taget synes både Lone og Jørgen, at overskueligheden i brochuren er mangelfuld.

b)      Thyholmerforeningsmødet.

Dette møde blev refereret i det sidste referat fra 16. januar 2019, så læs venligst der.

Nu fik vi også gennemgået punkterne fra mødet i vores bestyrelse, og vi er enige om, at det er meget nyttigt at deltage i dette årlige fælles foreningsmøde, da det giver et godt overblik over, hvad der er foregået i det forgangne år og forventes at skulle foregå i det kommende år i de forskellige foreninger på Thyholm.

c)       Regelbau 411

Den 23. marts åbnede en ny video kunstudstilling, i de 2 bunkere, der danner rammen om kunsthallen.

Titlen på udstillingen er Premium Fantasy, og er af den finske samtidskunstner Artor Jesus Inkerö.

Den handler om en ung mand, der lever i vores moderne, globale verden og på overfladen, har alt og kan alt, men alligevel mangler der noget.

En tankevækkende flot udstilling, som det kan anbefales at tage ned og opleve.

Udstillingen er åben hver dag fra 10-17 indtil den 12. maj 2019.

 

 1. 3.     Oddesundprojektet

Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm var til møde med Struer Kommune den 14. marts 2019 angående Oddesundprojektet.

Det, der har 1. prioritet, er en redning af Garnhuset og Tjærestedet. Ligeledes en lettere renovering af Gl. Havn og tilhørende slæbested, så mindre både som f.eks. Nordvestjysk Fjordkulturs sjægter kan komme ind.

Hertil skal der jo bruges en del penge og det er planen, at der igen skal ansøges om fondsmidler fra bl.a. Real Dania.

 

 

Per Yde foreslog, at vi retter henvendelse til Ole Brændgård fra Tambohus, som med succes var med til at søge fondsmidler til udvidelse af lystbådehavnen i Tambohus.

Så muligvis kan vi få hjælp af Ole Brændgård til at skrive en god ansøgning.

Som de fleste sikkert har bemærket, er der opsat en ny port i den ene ende af Garnhuset. Det er nogle af de ”gæve gutter” fra Nordvestjysk Fjordkultur, der har snedkereret og opsat porten for os.

 

 1. 4.     Møde vedr. Helhedsplanen i Struer 20. marts 2019

Det er et møde, som Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm deltager i, men det har ikke decideret med vores forening at gøre, men som overskriften antyder, omhandler det hele Struer Kommune.

Evt. mere fra dette møde i næste referat.

 

 1. 5.     Standerhejsning og Generalforsamling

Der er for ca. 2 uger siden sendt indbydelse til Standerhejsning og Generalforsamling ud til Beboerforeningens medlemmer. Så dette er blot lige en lille reminder om begivenheden, som foregår næste søndag den 14. april.

Kl. 13 er der Standerhejsning ved Havnehuset, og kl. 13.30 er der Ordinær Generalforsamling på Oddesund Bistro, hvor foreningen er vært ved et lettere traktement med øl, vand og kaffe.

Husk i øvrigt at betale kontingent, hvis I vil have stemmeret og taletid på Generalforsamlingen.

 

Kontingentet er 250 kr. pr. husstand.

De tre måder, der kan betales på, er følgende:

 1. 1.       Kontant på Generalforsamlingen eller til en fra bestyrelsen, hvis man ikke kommer til Generalforsamlingen.
 2. 2.       På MobilePay nr.: 56375
 3. 3.       Ved netbank overførsel til Hvidbjerg Bank

Reg. nr. 7500 Kontonr.: 7008743 (Husk at angive navn)

 

 1. 6.     Økonomi

Regnskabet for beboerforeningen bliver gennemgået på Generalforsamlingen.

 

 1. 7.     Tårnstatus

Som nævnt i foregående referat har vi i bestyrelsen påtaget os opgaven med opsyn og rengøring i Oddesundtårnet, og vi har nu lavet en vagtplan, så dagene er dækket ind.

Jørgen Lindholm har fået titel af Tårninspektør. Han refererer til Struer Kommune, hvis noget ikke fungerer, og der skal bestilles håndværkere til udbedring.

Ordningen tages op til revision ved årets udgang.

 

 

 

 

 

 1. 8.     Eventuelt

Nordvestjysk Fjordkultur kommer sejlende hertil på besøg i nogle af deres sjægter på Valdemarsdag den 15. juni 2019. Vi arbejder på, hvad der ellers skal ske i den anledning og det hører I nærmere om senere.

 

 1. 9.     Næste møde

Er fastlagt til mandag den 6. maj 2019 kl. 16.

 

29.09.2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. september 2018

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Hanne Rust, Jørgen Lindholm, Per Yde Kristensen og Oda Ulrich

 

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juli blev godkendt

 1. 2.     Siden sidst

a)      Nordea fonden/Spar Nord

Vi vender tilbage til dette punkt på et senere tidspunkt.

b)      Ny udstilling i Regelbau 411

Kunsthallen Regelbau 411 åbnede lørdag den 29. september kl. 14 en ny udstilling ”SuperHits” af en kunstnerduo, der kalder sig Vinyl – Terror & - Horror og duoen består af kunstnerne Camilla Sørensen og Greta Christensen.

Udstillingen er åben hver dag indtil den 11. november 2018 i tidsrummet 10-17.

c)       Grisetåodde fyr – farven nu??

Grisetåodde fyr er blevet malet her i sommer, og flere lokale beboere mener, at den røde farve er forkert.

Ved henvendelse til Farvandsvæsnet var beskeden, at farven er rigtig.

Der rettes derfor nu henvendelse til Slots og Kulturstyrelsen, og så må de afgøre sagen.

d)      Bevillingsindehaverkursus

Struer Kommune har inviteret til møde angående dette, men i bestyrelsen menes det ikke at være aktuelt på nuværende tidspunkt, da vi stadig har bevilling et par år frem i tiden.

 

 1. 3.     Evaluering af aktiviteterne 11. august 2018

I bestyrelsen synes vi, dagen forløb rigtig godt på trods af lidt omskifteligt vejr. Her i Oddesund var vi jo så heldige, at Blå Biomasse havde udlånt hallen til os, så folk kunne sidde inden døre.

Dagen igennem var der mange mennesker forbi og de slog sig ned i kortere eller længere tid ved bordene og nød stemningen og musikken, som blev leveret dels af Keld Thinggaard og af orkestret 47 DEGREES.

Svend Mallings frokost- og dessertpandekager var et stort hit. Han fik totalt udsolgt.

Repræsentanter fra grupperne der stod bag planlægningen af dagen (Humlum Borgerforening, Thyholm Løbeklub og Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug) skal mødes til en evaluering af arrangementet, men alt i alt kan vi vist roligt sige, at cykelstien blev indviet med manér.

 

 1. 4.     Stormøde om lægesituationen

Den 13. september var der indkaldt til Stormøde i Midtpunktet i Hvidbjerg p.g.a. lægesituationen på Thyholm.

En ny borgergruppe med navnet ”Ny læge på Thyholm” er dannet, og de vil kæmpe for at få en praktiserende læge eller to til at slå sig ned i det gamle landsbysygehus i Hvidbjerg, der jo igennem de senere år og også gerne fremadrettet skulle fortsætte med at fungere som Thyholms lægehus.

Ingen af os fra beboerforeningens bestyrelse havde mulighed for at deltage i mødet, men ifølge avisen var der mange, som deltog, så det viser, at der er opbakning til gruppens arbejde.

Borgergruppen vil gerne rejse midler til en reklamefilm, der skal promovere lægepraksissen på Thyholm, og så vil de skabe et lokalråd til støtte for lægehuset i Hvidbjerg.

Derfor er gruppen interesserede i at høre fra folk og foreninger, der kan være interesserede i at deltage i det lokale støtteråd, så den bliver et godt værktøj for lægehuset, Thyholmere og Jegindboere.

Kontaktperson for ”Ny læge på Thyholm” er John Vangsgaard toftegaard9@gmail.com /Mobil: 40910198.

 

 1. 5.     100-års jubilæum – Den store klassefest

Hvidbjerg skole har jubilæum til næste år, så der bliver fejret 100-års fødselsdag for skolen i uge 37, den 14. september 2019. Der er nedsat en styregruppe til at planlægge festen.

Det er uden tvivl noget, vi kommer til at høre mere om, specielt nok de personer som har haft deres skolegang på Hvidbjerg skole.

 

 1. 6.     Samarbejdet med Nordvestjysk Fjordkultur – besøg på værkstedet

Som annonceret i et tidligere referat ville vi gerne som dette års ud-af -byen arrangement få en aftale i stand om et besøg hos Nordvestjysk Fjordkultur i Struer.

Det har vi nu fået, og det kommer til at foregå tirsdag den 30. oktober fra kl. 17.45.

Vi starter med at spise wienersnitzel på restaurant Værftet på Struer Havn, hvorefter vi går hen til Fjordkulturen og får en rundvisning og en kop kaffe.

OBS! Der kommer en invitation til arrangementet her inden weekenden.

 

 1. 7.     Kasserersituationen

Hanne Rust er, som de fleste nok ved flyttet til Silkeborg, og derfor står vi snart uden en kasserer i bestyrelsen.

Hanne Rust har dog været så flink at sige, at hun godt vil fortsætte som kasserer indtil Generalforsamlingen i april 2019.

 

 1. 8.     Standerstrygning og julearrangement planlægges

Der er Standerstrygning søndag den 28. oktober kl. 14.

OBS! Der bliver også sendt en invitation ud til dette her inden weekenden.

Før-julehyggearrangementet er som tidligere annonceret fredag den 30. november hos Lone Børsting.

Der bliver i begyndelsen af november rundsendt en invitation til denne begivenhed.

 1. 9.     Eventuelt

Lone Børsting havde skrevet i mødets dagsorden, at der ville blive serveret lidt til ganen, som en lille erkendtlighed i anledning af vores afsked med Hanne Rust.

Det blev der i hvert fald også 😊

Da mødet var afsluttet, spiste vi en lækker bagt skinkestang med en ligeså lækker salat til. Bagefter fik vi kaffe og æblekage. Alt dette havde Lissy kokkereret.

Tusind tak for mad, Lissy 😊 Det smagte herligt 😊

Og til dig Hanne: Held og lykke fremover 😊 Vi håber at se dig af og til 😊

 

10. Næste Bestyrelsesmøde

 Er fastlagt til onsdag den 16. januar 2019 kl. 18

 

18.07.2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juli 2018

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 1. 2.     Siden sidst – referater fra diverse aktiviteter

De første dagsture med den gamle Venøfærge på ruten Struer-Oddesund-Venø og tilbage til Struer er løbet af stablen. Turene er arrangeret i et samarbejde med Enjoy Limfjorden og Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug. Det forlyder fra Lone Børsting og Jørgen Lindholm, at de første sejlture er forløbet godt. De har taget imod de til sejlende på havnen i Oddesund og ledsaget dem forbi gl. Havn ned til Garnhuset, hvor frokosten er blevet indtaget. Her har Jørgen og Lone fortalt om stedet. Ligeledes er filmen, hvor Torben Møller fortæller om de forskellige bunkere i Oddesund Nord, blevet vist. Herefter er turen gået ned til Regelbau 411 for at se kunstudstillingen ”Fe”. Efter denne oplevelse er gæsterne gået tilbage til havnen og ombord på Venøsund, for at sejle videre til Venø, hvor der garanteret har stået andre guider klar til at tage over.

 1. 3.     Planlægning af Folkefesten vedr. cykelstiens indvielse Humlum-Oddesund Nord

Som de fleste sikkert har set i Dagbladet Struer eller på Facebook, er der ved at være styr på, hvad der skal ske til fejringen af cykelstiens indvielse lørdag den 11. august i tidsrummet 10-15.

Hele dagen mellem kl. 8.45-16.00 sejler den gamle Venøfærge i pendulfart mellem Struer og Oddesund. Billetter hertil skal forudbestilles på hjemmesiden folkefest.nemtilmeld.dk

Hvis man vil forudbestille madkurv fra Humlum kro, skal dette også gøres på denne side.

Ligeledes er der til dagen fremstillet en kvalitetstrøje med et flot aktuelt logo designet af Tina Kjær fra Thyholm. Denne trøje kan også købes via ovenstående link.

På dagen starter det aktuelle program kl. 10 med taler i henholdsvis Oddesund Nord af Marianne Bredahl og i Humlum af Palle Lykke Ravn. Herefter kan man bevæge sig fra nord og syd til ca. midten af den nye cykelsti, hvor Dorthe Hvid fra Vejdirektoratet og borgmester Niels Viggo Lynghøj holder de officielle taler og foretager indvielsen.

Herefter kan man bevæge sig i hvad retning, man nu har lyst.

I Oddesund Nord har vi p.t. følgende aktiviteter/muligheder på plads:

I/ved pakhuset sælges der fra kl. 10 madpandekager. Disse fås med kød fyld af enten kylling eller oksekød. Der sælges også dessertpandekager med Nutella og syltetøj

              Ved pandekagevognen sælges der øl/vand og kaffe.

              I pakhuset er der musikalsk underholdning af Keld Brix Thinggaard.

I Garnhuset forventer vi, at forudbestilte madkurve fra Humlum kro bliver leveret og disse madkurve kan spises her ved opstillede borde og stole.

Naturvejleder Karsten Lund Jensen kommer i tidsrummet 11.30-13.30 og beskæftiger børn og andre, der kunne være interesserede.

Dagen igennem er der rundvisning i Regelbau 411, hvor bl.a. kunstudstillingen ”Fe” kan ses.

Oddesundbogen sælges ved Pakhuset, pris 75 kr.

Ovenstående er, hvad der foreløbig er på plads, der kommer nok mere til.

Der kommer en opdatering efter vores næste møde.

 1. 4.     Næste bestyrelsesmøde

Er fastlagt til onsdag den 1. august kl. 9 hos Lone Børsting

20.06.2018 og 27.06.2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni og 27. juni 2018

Tilstede den 20. juni var: Lissy Hansen, Jørgen Lindholm Per Yde og Oda Ulrich

Afbud den 20. juni: Hanne Rust og Lone Børsting

Tilstede den 27. juni var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm, Per Yde og Oda Ulrich

Afbud den 27. juni: Hanne Rust

 

Referaterne fra de to bestyrelsesmøder er slået sammen, da mødet den 27. juni var en opfølgning på det, der var på dagsordenen til mødet den 20. juni bl.a. om Folkefesten i anledning af, at den nye cykelsti mellem Humlum og Oddesund er ved at være færdig.

 

1         Referatet fra bestyrelsesmødet den 23. maj blev godkendt

 1. 2.     Siden sidst

Der er lavet aftale med Nordvestjysk Fjordkultur om, at vi engang i løbet af oktober måned kan komme på besøg hos dem, for at høre historierne om de både de dels har lavet i stand eller p.t. er i gang med at klargøre. Vi afventer tilbagemelding om, hvilken dato der passer bedst fra formand Asger Brodersen.

Dette bliver så vores ud-af-byen arrangement i år. Vi regner med at kunne spise et sted i Struer efter besøget hos Fjordkulturen.

 

 1. 3.     Folkefest

Lone Børsting fik en henvendelse fra Humlum Borgerforening og Thyholm Løbeklub om vores beboerforening ville være med til at fejre indvielsen af den nye cykelsti mellem Humlum og Oddesund.

I bestyrelsen så vi det som en oplagt mulighed, at vi kunne slå vores planlagte begivenhed ”Trængsel ved Tjærestedet” sammen med fejringen af den nye cykelsti.

Per Yde og Jørgen Lindholm har været med til et par møder på Humlum kro sammen med de andre foreninger for i store træk at planlægge begivenheden.

Som sikkert de fleste af Jer har læst i avisen kommer det til at foregå lørdag den 11. august fra kl. 10-15.

Det er så meningen, at Humlumboere og andre syd fra starter ud fra Humlum.

Thyholmere, Thyboere og andet godtfolk, såsom folk fra Thyholm Løbeklub starter fra Oddesund Nord.

Man kan så gå, løbe, cykle, blive kørt i kørestol, barnevogn eller klapvogn til ca. midt på cykelstien, hvor indvielsen vil blive foretaget kl. ca. 10.30.

Herefter kan man så vælge om man vil til Oddesund, Humlum, et sted midt imellem eller rundt til det hele. Der vil foregå noget i både Humlum og Oddesund Nord.

Der kan forudbestilles mad fra Humlum Kro bestående af en sandwich, hvis det er til 1 person, en kærestekurv (to personer) eller en picnickurv til hele familien. Denne forudbestilte mad kan man få leveret på en udvalgt destination enten i Humlum, midt på cykelruten eller i Oddesund.

 

Til bestillingen fra Humlum Kro medfølger der også de drikkevarer man evt. har bestilt.

Vi satser på at folk, der har bestilt madkurv fra Humlum Kro kan spise i/ved Garnhuset/Tjærestedet.

Vi låner desuden hallen på havnen i Oddesund Nord og her kan der også købes mad og drikke.

Der vil komme til at foregå forskellige ting i og omkring Oddesund denne dag, bl.a. er der planlagt en skattejagt i området.

Den gamle Venøfærge vil sejle fra Struer kl. 9, så den kan være fremme i Oddesund Nord ca. kl. 10.

Billet til sejladsen skal forudbestilles på enjoy-limfjorden.dk.

Vi vender tilbage med lidt flere detaljer om, hvad der kan opleves her i området denne dag efter vores næste bestyrelsesmøde den 18. juli.

 

 1. 4.     Orientering om Regelbau 411 og åbningen af projektet

Den 1. juli kl. 14 åbnede den nye attraktion i Oddesund Nord, kunsthallen Regelbau 411 med udstillingen ”Fe” af den danske lydkunstner Alex Mørch.

Der kom ca. 150 besøgende til åbningen, som blev foretaget af formanden for kultur- og fritidsudvalget i Struer Kommune Lars Møller Pedersen og kuratoren for Regelbau 411, Mikkel Elming.

De to talere pointerede også, at denne attraktion aldrig ville have set dagens lys, hvis ikke det var for de tre (ikke musketerer), men visionære og super energiske lokale ildsjæle med forbindelserne i orden, Jørgen Lindholm, Per Yde Kristensen og Ole Bjørn Pedersen😊

Projektet er blevet støttet af Statens Kunstfond med 450.000 kr. og Struer Kommune har givet 50.000 kr.

Per Elming opfordrede også alle, der kunne have lyst til at melde sig ind i foreningen, der står bag Regelbau 411.

Udstillingen ”Fe” kan ses frem til den 19. august, og herefter vil der i løbet af en toårig periode blive vist yderligere 8 udstillinger.

 

 1. 5.     Eventuelt

Med hensyn til den gamle Venøfærge, så skal det lige nævnes, at den kan man komme på sejltur                 med her de næste 3 tirsdage. Her sejler den i rutefart fra Venø til Struer. Herfra går turen videre til Oddesund Nord, hvor der under et ophold i havnen er mulighed for at komme med på en rundvisning til den gamle Færgehavn, Tjærestedet, Garnhuset. Ligeledes bliver der mulighed for at besøge Oddesund Nords nye kunsthal i bunkeren Regelbau 411 og se udstillingen ”Fe”. Herefter sejler Venøsund igen tilbage til Struer og Venø. Billetter kan købes på enjoy-limfjorden.dk og koster 200 kr. Der kan desuden bestilles en frokostkurv fra Humlum Kro, som bliver leveret. Man er dog også velkommen til at tage egen frokostkurv med.

 

 1. 6.     Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 18. juli kl. 9 hos Lone Børsting

23.05.2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. maj 2018

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 

1         Referater fra bestyrelsesmøde den 5. april og fra Generalforsamlingen 22.april blev godkendt

 1. 2.     Bestyrelsens konstituering

Formand: Lone Børsting

Næstformand: Jørgen Lindholm

Kasserer: Hanne Rust

Sekretær: Oda Ulrich

Menigt medlem: Lissy Hansen

Suppleant: Per Yde Kristensen

 

 1. 3.     Siden sidst

a)      Tina Kjærs foreningsprogram

Tina Kjær sørger hvert år for at indsamle og rundsende en lille folder til alle husstande på Thyholm, hvori arrangementer i de forskellige foreninger er omtalt. Lone Børsting sørger for, at aktiviteterne i vores beboerforening kommer med i folderen.

b)      1. Spadestik

Det første spadestik til Formidlingsfyrtårnet her i Oddesund blev taget af Borgmester Niels Viggo Lynghøj den 14. maj. Lone Børsting og Jørgen Lindholm havde i øvrigt sørget for lidt konsensus i begivenheden ved at fremdrage Finn Nielsens sølvblanke is skovl fra Garnhuset. Denne blev brugt til spadestikket.  Begivenheden skete i overværelse af deltagere inviteret af Struer Kommune. Tårnet forventes at stå færdig 1. november 2018.

c)       Henrik Wohlfarht -  Vandrenålen - Fortællinger

Henrik Wohlfarht introducerede for godt et år siden Vandrenålen i Struer Kommune. Vandrenålen har til formål at få lokale og turister i Struer og omegn ud at opleve naturen omkring dem. På 20 udvalgte steder i Struer Kommune er der opsat en rød stempelkasse. Her har man så kunnet samle stempler i en lille bog efterhånden, som man enten på gåben eller cykel er nået rundt til stederne. Nu vil man udvide konceptet med et såkaldt soundmap. Til hvert af de 20 punkter på ruten, skal der tilknyttes lydhistorier, som brugerne kan lytte til gennem en app på telefonen. Folkene bag Struer Tracks er blevet tilknyttet projektet og skal stå for udførelsen af soundmappene. Derfor søger de nu lokale og andre med gode historier fra de udvalgte områder. Har du en god historie kan du kontakte Jacob Kreutzfeldt fra Struer Tracks eller Henrik Wohlfarht fra Lyngs.

d)      Visit Struer – medlemskab

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug er blevet medlem af Visit Struer, måske bedre kendt som Strueregnens Turistforening.

Indmeldelsen sker efter opfordring fra medlem af beboerforeningen.

 

 

 1. 4.     Årsprogramlægning

a)      Trængsel ved Tjærestedet

Vi vender tilbage med nyt om denne begivenhed efter næste bestyrelsesmøde.

b)      Ud – af – byen arrangement

Vi forsøger at få en aftale i stand med Nordvestjysk Fjordkultur om et besøg hos dem i løbet af efteråret.

c)       Standerstrygning

Er fastlagt til søndag den 28. oktober 2018

d)      Før – julehygge

Bliver fredag den 30. november 2018 hos Lone Børsting

e)      Standerhejsning og Generalforsamling

Er fastlagt til søndag den 21. april 2019

f)        Andet – Indvielse af cykelsti

Lone Børsting er blevet kontaktet af Humlum Borgerforening og Thyholm Løbeklub angående et arrangement i forbindelse med indvielsen af den nye cykelsti mellem Humlum og Oddesund. Der skulle være møde om arrangementet på Humlum kro den 24. maj. Per Yde Kristensen deltog i mødet, og vi vender tilbage med yderligere information efter næste bestyrelsesmøde.

 

 1. 5.     Samarbejde med andre foreninger             

a)      Bjarne Tingkær fra Venø Færgelaug oplyser, at de sejler ture med den lille Venøfærge fra Struer og Oddesund med start den anden onsdag i juli og herefter hver onsdag indtil 1. august.

b)      Regelbau 411 åbner en ny udstilling sidst i juli. Nærmere oplysninger om dette kommer senere.

c)       Kørestalden – ny ansøgningsrunde hos Realdania.

Som det sikkert er de fleste bekendt blev Kørestalden og Tjærestedet ikke udvalgt til fondsstøtte i ansøgningsrunden ”Underværker” hos Realdania ☹

Beboerforeningen er nu blevet gjort bekendt med, at der kommer en ny ansøgningsrunde.

Her vil ildsjælene (Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Per Yde Kristensen), som stod bag den første ansøgning, sørge for at sende en ny. Så må vi krydse fingre for, at projektet denne gang bliver udtaget til fondsstøtte 😊

 

 1. 6.     Eventuelt

Sct. Hans bålet tændes lørdag den 23. juni kl. 20, såfremt vejr og vind tillader dette.

Lorens fra Oddesund Bistro og Kiosk har igen i år lovet at tage grill, pølser, øl og vand med til begivenheden. Her må vi igen sige, at det er vejret, der afgør, om dette kan lade sig gøre.

Hvis det ligesom sidste år ikke er vejr til at grille og opholde sig i længere tid ved bålet, kan alle der har lyst bagefter mødes på Oddesund Bistro.

 

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 20. juni kl. 19 i Havnehuset.

05.04.2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. april 2018

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Hanne Rust, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

I øvrigt: Tak til Lone, fordi hun lagde ”hus” til mødet 😊

 

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar blev godkendt

 1. 2.     Siden sidst

a)      Ansøgning vedr. Garnhuset

Ansøgningen om fondsstøtte, som Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm udarbejdede, blev sendt afsted rettidigt til Real Dania. Ansøgningen opnåede mere end de 200 likes, som var kriteriet for, at den kom videre i ansøgningsrunden. Det forventes, at der kommer svar på ansøgningen i løbet af april måned.

b)      Blå Biomasse

Som det blev annonceret af Havnefoged Ken Enggård tidligere i år har Blå Biomasse, som driver Muslingefarmen ud for Humlum Havn lejet sig ind i den røde hal på havnen i Oddesund Nord. Dette på grund af, at de har udvidet deres aktiviteter og forventer at øge dyrkningsarealet 10 gange.

Så nu må der siges at være kommet liv på havnen, da der siden midten af marts er blevet fremstillet pipeline med net i døgndrift. Disse skal herefter sejles til Muslingefarmen og forankres. Dette arbejde forventes at vare i mindst 2½ måned.

Herefter er det planen, at der skal høstes og landes muslinger i Oddesund og dette kommer nok til at ske allerede her i 2018.

I 2019 forventer man en høst af 5000-6000 tons muslinger, som alle skal landes på havnen i Oddesund Nord.

c)       ”Kunst som forsvar”

Den 9. marts opførte Kunstpartiet teaterforestillingen ”Kommandopost” i Kommandobunkeren ved Oddesundbroen.

Det var en intim forestilling med kun få publikumspladser og de var alle besat.

Af omtalen fremgår det, at det var en interessant forestilling med budskabet.

”Er man tilstrækkelig kreativ, kan man undgå krig”

Til sidst i forestillingen uddelte skuespilleren tomatfrø til publikum for at understrege deres motto:

 ”Vi vil plante et TOMAT-DANNEVIRKE i alle haver i Jylland”

Efter forestillingen blev der serveret varm tomatsuppe. I øvrigt fik forestillingen en fin omtale i den lokale presse.

d)      Skilt til bålpladsen

Jørgen Lindholm har fået lavet et skilt, der skal stå ved bålpladsen, hvorpå det oplyses, at det kun er rent naturtræ, der må afleveres på pladsen til Sct. Hans bål.

 

 

 

 

e)      Ang. kystsikring ved sommerhusområdet

Lissy Hansen, som er nabo til sommerhusområdet oplyser, at den metode man havde tænkt sig at anvende for at kystsikre området ikke kan bruges alligevel, da vandet vil kunne komme under sikringen.

Så det er åbenbart forfra med at udtænke en ny metode.

 

 1. 3.     Møde vedr. Formidlingsfyrtårnet

Der var den 5. marts møde vedrørende Formidlingsfyrtårnet på Sundgården. Her blev der orienteret om, hvor langt man er nået i processen.

Der blev fortalt om tårnet, og hvordan det skal indrettes.

Formidlingskonsulent, Jens Muff Hansen fra Naturplan har i løbet af vinteren indsamlet rigtig meget formidling om området.

I tårnet vil der være begrænset plads. Så det er meningen at der med pile ud til åstederne vil blive henvist til, hvor historierne er og hvor de foregår eller er foregået.

 

 1. 4.     Standerhejsning og Generalforsamling

Så er det jo i morgen søndag den 22. april, der er Standerhejsning og Generalforsamling.

Standerhejsning kl. 13 ved Havnehuset og ca. kl. 13.30 afholdes Generalforsamling på Oddesund Bistro og Kiosk.

Vel mødt til alle der har tid og lyst 😊  

 

 1. 5.     Regnskab for 2017

Kasserer Hanne Rust har færdiggjort regnskabet for 2017 og dette vil blive fremlagt på Generalforsamlingen.

 

 1. 6.     Næste bestyrelsesmøde

Er fastlagt til den onsdag 16. maj 2018 kl. 19 i Havnehuset

05.02.2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar 2018

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Hanne Rust, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

 

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 9. oktober blev godkendt

 1. 2.     Siden sidst

Det økonomiske regnskab fra Trængslen ved Tjærestedet er afsluttet, og det endte med et underskud på 2000 kr. Vejret taget i betragtning må det siges at være et O.K resultat. Underskuddet var trods alt større i 2016, hvor det også var dårligt vejr. Hvis det er en begivenhed, der skal gentages her i 2018 må vi jo bare håbe på, at vi rammer en af de dage, hvor det er dejligt sommervejr i Oddesund.

 

 1. 3.     Møder på Thyholm

Hvidbjerg Borgerforening havde i december inviteret de andre borgerforeninger på Thyholm og Jegindø til et møde angående lægesituationen på Thyholm. Undertegnede deltog i mødet, men jeg vil ikke trætte Jer med kommentarer herfra, da der jo nu er en afklaring på situationen. Da der ved deadline den 29. januar ikke var nogen privatpraktiserende læger, der havde givet bud på den ledige praksis, kom den i offentligt udbud af Region Midtjylland. De har nu ansat Falck Lægehuse til at drive klinikken de næste 3 år, hvilket også er omtalt i Struer Dagblad 8. februar

     3a. Møde vedrørende Oddesundprojektet

               Den 13. december havde Struer Kommune inviteret til møde om det kommende Formidlingsfyrtårn

               I Oddesund. Fra vores beboerforening deltog Jørgen Lindholm og undertegnede. Arkitekterne fra

               Møller Nielsens Tegnestue gennemgik tegninger og status for bygningen af tårnet, ligesom de

               gennemgik den overordnede tidsplan for formidlingsprojektet.

               Til formidlingsdelen har Struer Kommune ansat Jens Muff Hansen, som har arbejdet med

               formidling i mange år. Han står for indsamling af alles input til emner, historier og evt.

               udstillingsgenstande i Formidlings tårnet. Mange af Jer har sikkert allerede snakket med ham og

               kommet med gode ideer til, hvad der kan formidles i tårnet. Jens Muff Hansens ide er, at den

               besøgende kan få nogle formidlingsanslag til fortællinger i tårnet, som så kan uddybes på lokale

               fortællesteder f.eks. bunkere, havnen, naturoplevelser, historiske ting o.s.v.

               Summa summarum er, at det længe ventede Formidlingsfyrtårn i Oddesund Nord skal stå færdig

               den 1. november 2018.

 

 1. 4.     Samarbejdet med Nordvestjysk Fjordkultur

Den 15. november 2017 var Oddesund Nord Beboerforening inviteret til møde med NVFK. Venø Færgelaug og Struer Museum deltog også i mødet. Her snakkede man om, hvilke forventninger man havde til hinanden i et fremtidigt samarbejde om bl.a. den gamle kørestald, Finn’s værksted og

den gamle havn i Oddesund Nord. Man blev enige om, at det var vigtigt, at samarbejdet fortsatte foreningerne imellem. Derfor blev der nedsat en gruppe bestående af Jørgen Lindholm, Lone Børsting, Per Yde, Bjarne Tingkær og en mere fra Venø Færgelaug, Asger Brodersen og 2 andre fra NVFK.

De mødtes så igen den 10. januar 2018 og fandt frem til, at de gerne ville have et møde med ejeren af området (Struer Kommune).

 

 1. 5.     Møde med Struer Kommune

Dette møde fandt sted den 31. januar 2018. Ovenstående gruppe deltog i mødet og fra Struer Kommune var det Borgmester Niels Viggo Lynghøj, direktøren for teknik og miljøchefen.

Struer Kommune gav gruppen frie hænder til at søge om tilskud til projekterne, og hvis der kommer midler må de også gerne starte restaureringen af stedet.

 

 1. 6.     Ansøgning til Real Dania

Gruppen har valgt at sende en ansøgning om fondsstøtte til Real Dania. Der ansøges om støtte til Den Gamle Færgehavn, Kørestald og Tjærested og der søges på vegne af Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug, Fjordkulturen og Venø Færgelaug. Struer Museum bakker også op om projektet.

Ansøgningen skal indsendes inden 15. februar 2018, og for at deltage i ansøgningsrunden skal den have mindst 200 likes.

Så vi vil gerne opfordre til, at alle der har mulighed for det, giver den et like. Adressen er www.underværker.dk Her skal man søge på Oddesundprojektet. Når det så er fundet kan man give det et like. Vær OBS. på, at projektet muligvis ikke er at finde på siden før på mandag den 12. februar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 7.     Eventuelt

Hanne Rust observerer en dag, at bålpladsen er fuldstændig ryddet.

Hun kontakter Struer Kommune og får at vide, at det er vejformanden, der har fjernet det hele, fordi der i bunken var et par lakerede døre.

Vi vil derfor endnu engang opfordre til, at det kun er rent naturtræ, som må lægges der.

Der bliver opsat et skilt med teksten: Sct. Hans bål, kun til rent naturtræ.

Hvis det observeres, at det ikke overholdes, bliver det igen fjernet, har vi fået at vide.

Og det ville jo bare være ØV, for så er der måske ikke noget Sct. Hans bål i år.

 

 1. 8.     Næste møde

Er fastlagt til mandag den 19. marts kl. 16 i Havnehuset

 

 

 

 

 1. 9.     Godt nytår og stjerneskud

Bestyrelsesmødet blev afsluttet med, at Lone i anledning af, at vi er gået ind i et nyt år gerne ville give et stjerneskud fra Oddesund Bistro.

Det smagte dejligt, og vi siger tusind tak til Lone også, fordi hun gav husly til bestyrelsesmødet så vi ikke kom til at fryse 😊               

09.10.2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. oktober 2017

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich 

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 8. august blev godkendt

 1. 2.     Evaluering af trængslen ved Tjærestedet

Trængslen kunne have været større, men vejret taget i betragtning, er vi i beboerforeningen ganske godt tilfredse med det fremmøde, der var. Der var mange mennesker forbi i løbet af dagen, men blæsevejret betød, at folk ikke blev i så lang tid. Beboerforeningen takker for opbakningen fra de fremmødte, og en speciel tak skal lyde til Kræmmerne, som lagde vejen forbi med deres altid spændende ”butikker”, og til Jørgen Bach der havde fremskaffet og leveret den is, der gjorde, at drikkevarerne var kolde 😊 Vi takker også Kent Blak for musikken og Oddesund Kiosk og Bistro for samarbejdet omkring arrangementet.

Alt i alt en god debut for Tjærestedet og Garnhuset som ramme om et lokalt arrangement.

Regnskabet er endnu ikke færdiggjort.

 

 1. 3.     Evaluering af tur til Holstebrorevyen

Der var 8 medlemmer fra beboerforeningen med på ”turen ud af byen”, som gik til Holstebro, hvor de oplevede årets Holstebro revy ”Hvad kan gå galt?”. Tilbagemeldingen fra de 8 deltagere er, at de fik rigtig god mad og gratis dessert, (da det var sidste aften, revyen blev vist i Holstebro). Selve revyen var meget underholdende. Den gik godt og vel under bæltestedet og var rigtig sjov.

 

 1. 4.     Invitation til NVFK. Hvilke forventninger har vi?

Bestyrelsen i Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug er inviteret til et møde den 15. november 2017 hos Nordvestjysk Fjordkultur. Mødet afholdes for at klarlægge hvilke forventninger, vi har til hinanden i et kommende samarbejde om brugen af Garnhuset og Tjærestedet. Venøsund Færgelaug og Struer Museum er også inviteret med til dette møde.

Vi snakkede i bestyrelsen om følgende forventninger.

 

a)      Som borgerforening kan vi ønske en fælles front om aktiviteter og forslag til Struer Kommune, som jo er ejer af stedet og området. Et sammenhold, med ønsket om at bevare og udvikle stedet og dets historie for fremtiden.

b)      I bestyrelsen synes vi, at samarbejdet med Nordvestjysk Fjordkultur er et naturligt led i det igangværende Oddesundprojekt.

c)       Som beboerforening vil vi fortsat gerne kunne bruge stedet til lokale arrangementer, som gerne må være i samarbejde med andre

Vi glæder os til at deltage i mødet og vender senere tilbage med, hvad vi finder frem til.

 1. 5.     Planlægning af Standerstrygning

Standerstrygning afholdes søndag den 29. oktober kl. 14 i og ved Havnehuset. Der er sendt indbydelse ud til beboerforeningens medlemmer. Så velkommen til alle der har tid og lyst 😊

 

 1. 6.     Førjulehygge

Der afholdes førjulehygge fredag den 24. november 2017 kl. 18 hos Lone Børsting, som har været så venlig at give husly til arrangementet ligesom sidste år.

Så reserver gerne denne dato allerede nu, men vi skal nok sende en indbydelse ud, når tiden nærmer sig.

 

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Er endnu ikke fastlagt.

26.06.2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2017

Tilstede var: Lone Børsting, Hane Rust, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

        1a. Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj blev godkendt

 1. 1.     Tjæresteds - og Garnhus komsammen

Begivenheden, som de sidste to år har været benævnt som ”Havnehyggedagen”, er nu omdøbt til ”Trængsel ved Tjærestedet/Musik og Muslinger”, og er tilrettelagt af Oddesund Kiosk og bistro og Oddesund Nord beboerforening. Dagen kommer til at foregå i og omkring Finn’s gamle garnhus og tjærested lørdag den 19. august i tidsrummet 11-16, og vi håber på rigtig godt vejr. Der er mulighed for at købe drikkevarer og noget at spise bl.a. blåmuslinger. Musikken leveres af Kent Black, og det forventes også, at der kommer kræmmere. Alle der har lyst er meget velkomne, og vi glæder os til at se Jer😊

 

 1. 2.     Teaterindbydelse

Årets ”Tur ud af byen” går til Musikteatret i Holstebro, hvor vi skal se Holstebro revyen 2017 med undertitlen ”Hvad ka’ gå galt…??”

Det foregår fredag den 8. september. Der kommer en indbydelse ud lidt senere, men reserver gerne datoen, hvis I vil med. Jørgen Lindholm har skaffet billetter til specialpris, og ud over det giver beboerforeningen en rabat på 150 kr. pr. husstand.

 

 1. 3.     Siden sidst

Sct. Hans aften var næsten som sædvanlig, regnfuld. Trods det lykkedes det dog i år at få brændt det to år gamle bål af. Dette kan vi vist i vid udstrækning takke Per Yde for, da han havde sponsoreret en stor halmballe, som han havde fordelt i bunken, og det siger beboerforeningen mange tak for. Gull-Maj tændte bålet, og herefter brændte det fint resten af aftenen.

Det var hyggeligt, at der var så mange, der trods det lidt kedelige vejr var mødt op og var med til at synge et par bålsange. Efter et par sange gik vi hen på Oddesund Bistro, hvor Lorens og Co. serverede grillpølser og noget at drikke til de, der havde lyst. Vi siger tak for en hyggelig aften i bistroen og også tak til Lissy, fordi du holdt øje med bålet i løbet af aftenen og i dagene derefter, hvor der stadig var gløder tilbage😊

Beboerforeningen har jo ikke som sådan tidligere haft noget med Sct. Hans at gøre. I år har vi bistået med det, og det gør vi gerne fremadrettet, hvis der er interesse for det.

 

 1. 4.     Kommende møde vedr. ”Tårnet”

Den 29. juni var nogle af os fra beboerforeningen (Lone Børsting, Tage Kristensen, Jørgen Lindholm, Per Yde og undertegnede) med til et møde, som projektmedarbejder ved Struer Kommune, Iben Bang Nielsen havde indkaldt til. Der var også andre end os med, men det var primært nogen fra de 3-4 grupper, der blev dannet, da kommunen overtog projektet. Status på projektet er, at kommunen er ved at indhente tilbud på at få opført tårnet, og det forventes ikke, at der står et færdigbygget formidlingsfyrtårn før efteråret 2018. Inden da skal der tages stilling til, hvad -og hvordan tingene skal formidles i tårnet. Vi vender tilbage, når der er mere nyt i sagen.

 1. 5.     Den ”nye” bunkers ud-og indsigt

Som de fleste må have bemærket er der dukket en ”ny” gammel bunker frem her på nordsiden af Oddesundbroen. Det er sket efterhånden som Jørgen Lindholm, Per Yde og Tage Kristensen har fået denne befriet for træer, jord og vand. De har nu i samarbejde med Ole Bjørn Petersen fået engageret en kunstner ved navn Kim Grønborg til at lave en udstilling i bunkeren: Art Space – Video Light & Sound fra den 15. juli – 30. august (Se medsendte billedfil).

I den anden bunker, som har været synlig hele tiden, kommer der nytrykte plancher om 2. Verdenskrig op at hænge sidst i uge 26.

Det er også lykkedes projektmagerne at få dannet en forening med kurator og bestyrelse, som skal stå for bunkerne og ligeledes Hvidbjerg Bank som hovedsponsor.

Godt gået på kort tid kan man kun sige😊

I kan læse mere om projektet ved at gå ind på hjemmesiden www.regelbau411.dk  

 

 1. 6.     Næste bestyrelsesmøde

Er planlagt til tirsdag den 8. august kl. 16 i Havnehuset

22.05.2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2017

Tilstede var: Lone Børsting, Hane Rust, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

 1. 1.       Referat fra bestyrelsesmøde den 3. april og ligeledes referat fra generalforsamlingen blev godkendt

 

 1. 2.     Konstituering

Da det var første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skulle vi have fordelt bestyrelsesposterne, og da der ikke er sket nogen ændring i de personer, der er valgt til bestyrelsen, var dette hurtigt klaret. (Det blev næsten ”same procedure as last year”)

 

Formand: Lone Børsting blev genvalgt på generalforsamlingen

Næstformand og event-maneger: Jørgen Lindholm

Kasserer: Hanne Rust

Sekretær: Oda Ulrich

Øvrig bestyrelse:Lissy Hansen (Sidste år var du automatbestyrer, men da automaten nu er solgt, må vi have fundet en anden titel til dig, Lissy. )😊😊

 

 1. 3.     Siden sidst

a) Der er kommet svar tilbage fra Struer Kommune angående gadebelysningen på Plantagevej.

Lone Børsting havde sent et brev til kommunen, hvori hun har forespurgt hvorledes den nye cykelsti skulle videreføres nord for Oddesundbroen, da dette måske kunne få betydning for, hvem der skulle betale for gadebelysningen på Plantagevej, hvis cykelstien skulle ad denne vej.

Struer Kommune har stadig ikke kunnet finde den gamle aftale, som beboerne i Oddesund Nord aftalte med daværende Thyholm Kommune.

Med hensyn til cykelstien er der p.t. ingen planer om videreførsel nord for Oddesundbroen, Struer Kommune har cykelstien mellem broen og Sortevej som første prioritet på en liste til Vejdirektoratet, men den er endnu ikke prioriteret ved Vejdirektoratet.

 

b) Den gamle slidte vimpel der blev hejst ved Standerhejsningen er blevet erstattet af en ny. Denne blev opsat af Jens Ulrich 😊

 

 1. 4.     Hva´med Sct. Hans – og bålet?

Der er som de fleste nok har bemærket er rigtigt stort Sct. Hans bål til afbrænding i år. Det skyldes nok ikke mindst, at vi aldrig fik det brændt sidste år p.g.a. regnvejr.

Per Yde har været behjælpelig med at samle bålet, så nu håber vi bare på godt vejr med rigtig vindretning. Hvis vejret tillader det, vil Lorens fra Oddesund Bistro være tilstede på bålpladsen og sælge grillpølser og drikkevarer. Bålet tændes ca. kl. 19.30. Tag endelig familie og venner med, og skulle det blive silende regn, så mødes vi da bare i Oddesund Bistro ligesom sidste år.

 

 1. 5.     Årsplanlægning

Vi har sat dato på de forskellige aktiviteter, der kommer til at ske i beboerforeningen i løbet af det næste års tid. Det har vi bl.a. gjort for, at det kan komme med i den folder, der bliver udsendt til alle husstande her på Thyholm omhandlende aktiviteter, der foregår i de forskellige foreninger.

 

a)      19. august 2017: August event ved TJÆRESTEDET, Oddesund Nord (Havnehyggedag)

b)      8. september 2017: Fællesarrangement (Holstebrorevyen i Musikteatret)

c)       29. oktober 2017: Standerstrygning

d)      24. november 2017: Før julehygge

e)      22. april 2018: Standerhejsning og Generalforsamling

Ovenstående er blot for at orientere Jer om datoerne. Vi skal nok i god tid sende indbydelse ud med tid og sted og evt. tilmelding til de forskellige arrangementer.

 1. 6.     Havnehyggedagens planlægning

Dette års august event, Havnehyggedagen kommer til at foregå i og omkring Garnhuset. Dagen er så småt ved at være planlagt i et samarbejde mellem Oddesund Kiosk og Bistro og Oddesund Nord Beboerforening. Der skal ske en oprydning i Garnhuset, inden vi kan rykke indenfor her. Derfor kan det godt være, at vi på et tidspunkt kommer med en forespørgsel om, der blandt beboerforeningens medlemmer er nogen, der kunne være interesserede i at hjælpe med denne oprydning. Måske man kunne redde sig en historisk souvenir, da Struer Kommune ikke ønsker at beholde noget af det, der er i Garnhuset.

Vi vender senere tilbage med yderligere oplysninger om evt. oprydning og det planlagte for Havnehyggedagen.

 

 1. 7.     Eventuelt

Med dette referat sender jeg et billede fra Jørgen Lindholm. Det er et billede af de stationsskilte, som bliver sat op på Oddesund Nord station her på søndag den 4. juni. Jeg har videresendt en indbydelse fra Karin og Jørgen til at deltage i denne begivenhed.

Desuden er der en opfordring fra Jørgen til at gætte det falske skilt, (altså et skilt som ikke fandtes, da disse skilte var almindelige på de danske stationer). God fornøjelse 😊

 

 1. 8.     Næste bestyrelsesmøde

Foregår mandag den 26. juni kl. 16 i Havnehuset

03-04-2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. april 2017

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 1. 1.       Referat fra bestyrelsesmøde den 6. marts blev godkendt
 1. 2.     Siden sidst

a)      Referat fra formand og næstformands møde med bistroen drøftes under pkt. 5.

b)      Landsbymøde invitation pkt. 4

c)       Mail fra John Møller drøftes under pkt. 6

 1. 3.     Planlægning af Standerhejsning og Generalforsamling

Der afholdes Standerhejsning og Generalforsamling søndag den 23. april 2017

Der bliver sendt en særskilt invitation til begivenheden sammen med dette referat.

 1. 4.     Er der interesse for deltagelse i Landsbymødet...? Hvem??

Beboerforeningen har modtaget en invitation til at deltage i Landsbymødet 180 ⁰

Det bliver afholdt i Idom-Råsted, og samtlige beboerforeninger i Danmark er inviteret.

Oplægget er 12 landsbytaler, hvor hver taler får 12 minutter til at præsentere en nytænkende, bizar eller skæv men meget konkret ide eller initiativ fra deres landsby.

Landsbytalerne bliver oversat til verdens mest udbredte sprog og lagt på en digital platform, hvorfra de frit kan downloades eller streames. Her kan man læse dem og direkte bruge ideerne, uanset om man bor i en lille landsby i Indien eller Syrien eller i et stort boligkvarter i New York eller Sao Paulo.

Der er desværre ikke nogen af os fra beboerforeningens bestyrelse, der har mulighed for at deltage i Landsbymødet, men så er det jo godt, at vi bagefter har muligheden for at downloade det, hvis vi synes, vi mangler inspiration til udvikling eller happenings i vores lille landsby.

 1. 5.     Planlægning af Havnehyggedagen – uddybning af formøde med bistroen

Lone Børsting og Jørgen Lindholm havde et møde med Jytte og Lorens fra Oddesund kiosk og bistro med henblik på fælles planlægning af Havnehyggedagen.

Det blev bestemt, at Havnehyggedagen bliver i uge 33, lørdag den 19. august 2017

Hvis det kan lade sig gøre skal det holdes i og omkring Garnhuset.

Bistroen vil stå for mad og drikkevarer, og vi vil i beboerforeningens bestyrelse være behjælpelige med det praktiske.

Det er planen, at musikken også i år skal leveres af Kaj og kompagni.

Med hensyn til evt. brug af Garnhuset har beboerforeningens bestyrelse et møde med Lotte Juul fra teknisk forvaltning i Struer den 5. april, så vi kan få afklaret om vi må rydde op i huset, så vi har muligheden for at trække indenfor her til Havnehyggedagen, hvis det skulle blive regnvejr.

Den 27. maj har beboerforeningens bestyrelse og Oddesund bistro igen et møde med videre planlægning af Havnehyggedagen. Forslag til denne dag modtages gerne. Ønsker og ideer kan I evt. fremkomme med på generalforsamlingen.

 1. 6.     Drøftelse af vores stilling til belysningssituationen på Plantagevej.

Lone Børsting blev kontaktet af John Møller, som ville høre, hvor beboerforeningen står i denne her sag. Lone fortalte, at vi ikke har haft sagen på dagsordenen, men hun rådede John Møller til at sende et brev med en beskrivelse af sagen til Per Jacobsen i teknisk forvaltning i Struer kommune.

Det har John Møller gjort og beboerforeningen har også fået en kopi af dette brev.

Fakta er, at alle beboere i Oddesund Nord før 1999 selv stod for og betalte til gadebelysningen.

På et møde i december 1999 blev det besluttet, at ansvaret for gadebelysningen nu skulle overgå til daværende Thyholm kommune. Ved denne lejlighed fik kommunen overdraget de penge, der var i ”belysningskassen”.

Beboerforeningens bestyrelse er kommet i besiddelse af et referat fra dette møde, men i dette referat står der ikke noget om, hvor stort et beløb, der blev overdraget til kommunen. Lone Børsting vil sende dette referat til Teknisk forvaltning.

Bestyrelsen ser med bekymring på situationen, da det endnu ikke er bekendt for nogen i Oddesund Nord, hvordan cykelstien fra Humlum skal føres igennem Oddesund. Rygterne har sagt, at den muligvis skulle gå ad Plantagevej for herefter at blive forbundet med Gl. Landevej.

Hvis det er tilfældet, er det måske  lidt forhastet på nuværende tidspunkt at tage den beslutning, at beboerne på Plantagevej selv skal betale for gadebelysning, da det vel er en offentlig opgave at sørge for belysning på offentlige cykelstier.

 1. 7.     Eventuelt

Ikke noget under dette emne

 1. 8.     Næste bestyrelsesmøde

Er ikke p.t. planlagt

06-03-2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. marts 2017

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Hanne Rust, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Ingen

Bemærkninger i øvrigt: Vi takker Lone Børsting for husly til mødet. Hun var bange for, vi skulle fryse i Havnehuset. Også stor tak til Lissy for den lækre lagkage

 1. 1.       Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. januar 2017 blev godkendt.

 

 1. 2.     Siden sidst

a)      Thyholm - fællesmøde

Thyholm foreningen for udvikling og sammenhold havde inviteret til fælles ”borgerforeningsmøde” i Midtpunktet den 2. februar 2017, hvor de forskellige borgerforeninger der findes på Thyholm var inviteret til at deltage. (Oda deltog fra vores forening).

Det er planen, at det skal blive en årlig begivenhed med dette fællesmøde, så vi i dette fælles forum dels kan lytte til og fortælle om, hvad der sker og måske forventes at komme til at foregå i årets løb i de respektive foreninger.

Her en kort beskrivelse af, hvad de forskellige foreninger har haft og har gang i.

 

Thyholm foreningen for udvikling og sammenhold:

Har haft god succes med projekt ”babyboom”. De har i løbet af 2016 været forbi med gaver, sponsoreret af de forretningsdrivende til 18 nyfødte og deres forældre på Thyholm. Dette projekt fortsætter også i 2017.

En årlig tilbagevendende begivenhed er også, at der 1. søndag i advent bliver holdt ”store bagedag”, hvor der bages sammen med de børn, som måtte have lyst til at deltage.

31. december er der nytårsløb på Hjertestien i Søndbjerg. Det er for alle, også dem som ikke løber, men hellere vil gå en tur. (I 2016 deltog ca. 50 personer.)

I 2018 udgives en ny turistfolder for Thyholm, og det er meningen, at der herefter skal udgives en ny udgave af denne hvert anden år.

 

Lyngs Mølle:

Møllen er åben hver tirsdag i tidsrummet 13-17. Her vises møllen frem, hvis man har lyst til en rundvisning, og ellers kan man tage sit håndarbejde med og nørkle lidt sammen med de andre fremmødte. I løbet af året afholdes der også frokostkomsammen 3 gange.

Ligeledes kan man holde juleaften sammen med andre her den 24. december.

Jette og Henrik Wohlfahrt fra Lyngs har i løbet af 2016 fået projekt Vandrenålen til Danmark. Projektet stammer oprindeligt fra Harzen, men bliver officielt skudt i gang i Struer kommune den 7. maj i forbindelse med Struer Købstadsmuseum.

Projektet går ud på at få turister og andre, der har lyst til at vandre ud og opleve nogle af de gode steder i området. Man har så en bog, hvori man samler stempler, og efterhånden kan man opnå forskellige niveauer bronze, sølv, guld o.s.v.

Der er valgt 20 placeringer over hele Struer kommune og også planlagt et samarbejde med Geopark Vestjylland.

På de valgte steder opsættes der en kasse med låg til stempler og hæfter. Det er også meningen, at der skal være QR-koder på kasserne, så man med sin telefon kan skanne sig til oplysninger om stedet. Ligeledes skal der i kassen være et telefonnr., der kan kontaktes, hvis der skulle forekomme uregelmæssigheder i forbindelse med stempelstedet.

Der findes mere information om projektet på Vandrenålen.dk

 

Jegindø Boen og Jegindø borgerforening:

På Jegindø håber beboerne, at de har fået installeret fibernet fra omkring 1. marts i år.

Jegind Boen, som har over 100 medlemmer, arrangerer i løbet af året forskellige håndarbejds arrangementer.

Herovre findes også Jegindø vinter badelaug som har 40 medlemmer.

Jegindø Fjordbad er ligeledes et projekt man herovre er undervejs med. P.t. er noget af projektet finansieret og resten søger man ved fonde og andre donorer.

Med projektet ønsker man at skabe mere liv i havnemiljøet og udnytte naturressourcerne. Der skal være tidssvarende bade-, omklædnings- og toiletfaciliteter, et spisested, en bodega og et tilhørende rekreativt område med mulighed for ophold og badning. Man ønsker, at Fjordbadet skal skabe samlingssted for øen, turister og omegnens befolkning.

Den 25. maj 2017 afholdes der et havnearrangement.

 

Hvidbjerg Borgerforening:

 • Ønsker at etablere et aktivitetsområde midt i Hvidbjerg, der hvor Brugsen i sin tid lå.

Jeg ved ikke så meget om selve projektet, men der skulle hænge tegninger , der beskriver det hos en mekaniker i Hvidbjerg. Der skal dog indsamles 4,3 millioner kroner for at det kan blive realiseret.

Borgerforeningen holder også hvert år i oktober ”Æblefest”, hvor man f.eks. kan komme og få presset sine æbler til juice.

 

Thyholm Handelsstandsforening:

Har fra 2017 besluttet ikke at afholde ”Open by Night” arrangementet. I stedet vil man koncentrere sig om at støtte op om ”Danmark dejligst”, som afholdes den 17. juni. Det er gratis at deltage i denne begivenhed.

Måske vil man afholde en ”Torvedag” i Hvidbjerg engang i juli måned.

Den 25. december kommer TV Midt-Vest til Midtpunktet for at optage ”Mit kæreste eje”.

Hvis man har noget man gerne vil have med i programmet er man velkommen til i god tid at henvende sig til Midtpunktet.

 

Hvidbjerg kirke:

Her arrangeres en hel del koncerter i løbet af året.

 

Stationen i Uglev (Selvejende institution):

Man udlejer stationen til arrangementer.

Her afholdes også foredrag og fællesspisninger. Ved at gå ind på Uglev.dk kan man finde yderligere oplysninger.

 

Hvis man i øvrigt vil orientere sig om, hvad der foregår på Thyholm er det en god ide at gå ind på hjemmesiden Thyholm.dk

Her er mange af arrangementerne lagt ind.

 

b)      - Og nu tilbage til vores egen beboerforening.

For at være fælles om planlægningen af Havnehyggedagen i uge 33 afholdes der lørdag den 25. marts et møde med Jytte og Lorenz i kiosken.

Lone Børsting har også rettet henvendelse til Lotte Juul, Struer kommune for at høre om vi evt. må rydde lidt op i ”Garnhuset”, så vi evt. kan benytte den i forbindelse med Havnehyggedagen.

 

c)       De to træbænke der blev lavet og opsat ved gl. Havn sidste sommer er desværre blevet stjålet.

 

 1. 3.     Referat fra styregruppemøde i projekt Oddesund Oplevelser

Lone Børsting var til møde her som repræsentant for historiegruppen.

Man er klar til at gå i gang med at etablere stiforløbet. Man ved nu, hvor infotavlerne skal stå.

Der er lavet et samarbejde med Geopark Vestjylland om selve udformningen af disse.

Deltagerne i de forskellige arbejdsgrupper har indvilget i at forfatte teksterne til disse infotavler. Lone Børsting og Tage Kristensen har bl.a. skrevet en bunkersomtale.

 

 1. 4.     Regnskabsorientering

Hanne Rust fremlagde Beboerforeningens regnskab for året, der er gået, og det så fint ud. Regnskabet vil blive gennemgået på Generalforsamlingen søndag den 23. april.

 

 1. 5.     Eventuelt

Jørgen Lindholm havde til bestyrelsesmødet medbragt et gammelt fotografi fra Oddesund Nord. (Kilde: Det kongelige Bibliotek). Vi prøvede at finde ud af, hvornår billedet var taget. Hanne Rust havde et godt bud på det. Efter 1938 og før 1948.

Nogen af Jer andre der kan datere det mere nøjagtigt?

 

 1. 6.     Næste bestyrelsesmøde

Foregår mandag den 3. april 2017 kl. 16 i Havnehuset.

16.01.2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. januar 2017

Tilstede var: Lone Børsting, Jørgen Lindholm, Hanne Rust og Oda Ulrich

Afbud: Lissy Hansen

Lone Børsting startede bestyrelsesmødet med at byde velkommen og godt nytår. Lone takkede også for opmærksomheden fra beboerforeningens medlemmer og øvrige Oddesund beboere i forbindelse med Jacob Børstings død og bisættelse.

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hjemme hos Lone og Fif, da Lone mente, det var for koldt at sidde i Havnehuset, så vi siger mange tak for hyggeligt husly.

 1. 1.       Referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2016 blev godkendt
 1. 2.     Siden sidst

Lone Børsting har været til møde i styregruppen for ”Oddesund Oplevelser” (det er Oddesundprojektet, der nu har fået dette navn).

Struer Kommune har givet en tillægsbevilling på 831.000 kroner til projektet, så opførelsen af Formidlingsfyrtårnet forventes at blive påbegyndt her i foråret. Der er dog stadig ansøgning ude hos forskellige fonde, men for at projektet kan blive gennemført inden udgangen af 2017 (som er deadline for udbetaling af de bevilgede LAG-midler), har Struer kommune valgt at give tillægsbevillingen.

Det planlagte stisystem med justerede ændringer er nu godkendt, idet Struer Kommune har modtaget dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen, så den praktiske del kan nu gå i gang med pælemarkering og opsætning af skilte. Kommunen har tilknyttet en ”sti-mand”, men de vil også gerne have hjælp fra arbejdsgrupperne i Oddesundprojektet, så vi forventer, at der bliver indkaldt til et møde, hvor interesserede kan tilmelde sig.

Med hensyn til ”Garnhuset”, så har en håndværker tilset bygningen og repareret taget. Ifølge Struer Kommune må huset gerne benyttes til forskellige arrangementer.

 1. 3.     Møde i det fælles Thyholm-forum

Lone Børsting har modtaget en indbydelse til beboerforeningen om at deltage i et fælles ”borgerforeningsmøde” i Midtpunktet i Hvidbjerg den 2. februar. Til mødet er de forskellige borgerforeninger på Thyholm inviteret, og det er meningen, at vi kan snakke om, hvad vi har gang i de forskellige steder. F.eks. hvilke arrangementer vi gerne vil afholde og hvornår, så vi ikke kommer til at afholde for mange den samme dag.

 1. 4.     Eventuelt

Vi planlægger at ”havnehyggedagen” i år bliver i uge 33

 1. 5.     Næste bestyrelsesmøde

Foregår mandag den 6. marts 2017 kl. 16 i Havnehuset.