Oddesund Nord beboerforening og bådelaug

Hvad arbejder vi for?

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug har til formål at virke for de bedst mulige vilkår for lokalområdets, herunder havnens udvikling.

Til opfyldelse af dette formål påhviler det foreningen:

at vedligeholde og fremme interessen for lokalområdet og søsport

at varetage medlemmers interesse for fælles faciliteter, samhørighed og udvikling i Oddesund Nord

at støtte initiativer, der fremmer disse formål.

Du kan støtte os ved at blive medlem – henvend dig trygt til formand eller kasserer!

Bestyrelsens sammensætning for 2015 / 2016 :

Formand: Lone Børsting, Sortevej 4, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, - tlf. 97875010 / 40377709

Kasserer: Hanne Rust Nielsen Sortevej 11, Oddesund Nord,7790 Thyholm, tlf. 21290975

Næstformand: Jørgen Lindholm, Mosebyvej 9c, 7500 Holstebro, tlf. 27130040

Sekretær: Oda Ulrich, Hovedvejen 5, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, - tlf. 97454540

Menigt medlem: Lissy Hansen, Hovedvejen 35, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, tlf. 24825022

Suppleant: Per Yde Kristensen, Hovedvejen 5, Oddesund Nord, 7790 Thyholm, tlf. 20885105

Har du kommentarer, råd eller spørgsmål, så henvend dig til en af bestyrelsens medlemmer eller mail til

Vogterhuset.boersting@os.dk

eller

jl@musikteatret.dk

 

 

Velkommen til vores hjemmeside